Nowe napędy elektryczne i systemy manipulacji

Nowe napędy elektryczne w katalogu

Servo press kit YJKP

Zestaw YJKP do elektrycznego prasowania-wtłaczania

Zmontowany fabrycznie zestaw obejmujący oprogramowanie, sterownik i sprzęt.   

Modułowe oprogramowanie operacyjne jest zainstalowane fabrycznie w sterowniku: wystarczy tylko zintegrować z Twoim systemem.   

 

Więcej informacji o zestawie serwo-prasy YJKP

 

 

Kompaktowy system manipulacji YXMx

Kompaktowy system manipulacji YXMx

Elastyczna podstawowa platforma dla szerokiej gamy małych zespołów montażowych

Gotowy do użycia system obejmuje kinematykę, sterownik i oprogramowanie - oparty na układ portalowy płaski EXCM:

Wystarczy tylko zintegrować z panelem.

 

Więcej informacji o systemie manipulacji YXMx

Układ portalowy płaski EXCM

Portalowy manipulator płaski EXCM

Optymalna instalacja z dużą funkcjonalnością w najmniejszych przestrzeniach zabudowy

Nowe właściwości: pokrywa Clean Look, wydłużony skok Y trzeciej osi, elastyczne zarządzanie energią

Portalowy manipulator płaski EXCM w katalogu

Linear gantry EXCT

Portal liniowy EXCT

Dynamiczny i elastyczny: szybki system kartezjański Pick&Place.   

Kompaktowe, kompletne rozwiązanie, pozwalające na ponad 90 przemieszczeń na minutę.   

Więcej informacji o portalu liniowym EXCT