Przedstawienie rozwiązań pakowania na końcu linii

Multi-Carrier-System MCS®

Multi-Carrier-System-MCS_20634c_30_240px

Niezwykle elastyczny, modułowy system transportowy w postaci kompletnego rozwiązania systemowego

  • Dowolnie konfigurowalny system liniowy
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami
  • Uzupełnienie standardowych rozwiązań transportowych dzięki maksymalnej elastyczności
  • Transport produktów i umieszczanie w pojemnikach z wykorzystaniem silników liniowych
  • Zintegrowany sterownik dla ruchu transportującego i funkcji sterowania ruchem

Więcej informacji o Multi-Carrier-System

Portal typu T

Portal typu T

Portal liniowy (YZ) dla zastosowań pick & place

  • Nadają się do ruchów i pozycjonowania w pionie i poziomie
  • Zamknięte rozwiązania ze zintegrowanym zapasem energii dla urządzeń pneumatycznych i czujników

 

Więcej informacji o portalu typu T

Tripod EXPT

Tripod EXPT

Modułowy system mechatroniczny

  • Nadają się do poruszania lekkich obiektów wymagających krótkiego czasu reakcji w 3D
  • Wysoka dokładność ruchu po ścieżce przy wielu dostępnych profilach ścieżki

 

Więcej informacji o tripodzie

System sterowania CMCA

System sterowania CMCA

Gotowy do zainstalowania system sterowania przeznaczony do określonego zastosowania

Pozwala na swobodne sterowanie trajektorią ruchu w przestrzeni 3D w układach kinematycznych o wysokiej dynamice

 

Więcej informacji o systemie sterowania CMCA