Modułowy System Pomiarowy

Pobierz broszurę w PDF

 

 

Pomiary parametrów sieci pneumatycznych to podstawa optymalnej dystrybucji sprężonego powietrza w zakładzie oraz warunek poprawnego działania urządzeń odbiorczych. To również niezbędny element inicjatywy prowadzącej do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz obniżenia kosztów wytwarzania. Dlatego właśnie, mobilne systemy pomiarowe stanowią podstawowy środek do osiągnięcia celu jakim jest bezawaryjna i ekonomiczna realizacja produkcji.

 

 

Modułowa konstrukcja w różnych wariantach
System składa się z elementów określonych przez użytkownika w sposób całkowicie odpowiadający jego potrzebom.

 

Mobilność pomiaru
Konstrukcja, konfiguracja oraz gabaryty urządzenia umożliwiają szybką i wygodną zmianę miejsca pomiaru a proces instalacji nie zajmuje więcej niż kilka sekund.

 

Prostota obsługi
Realizacja pomiaru opiera się na najprostszych, intuicyjnych czynnościach redukujących do minimum czas uruchomienia systemu i wymagania stawiane przed operatorem.

 

Kompleksowość
Jeden system zapewnia równoczesny pomiar zużycia powierza, ciśnienia oraz przepływu w różnych zakresach. Użytkownik może być informowany o osiąganiu wartości krytycznych poszczególnych parametrów.

 

Rejestracja charakterystyk
Wszystkie pomiary mogą być zapisywane w pamięci jako charakterystyki czasowe oraz wizualizowane i analizowane przy pomocy specjalnego, załączonego oprogramowania.   

 

Bezpieczeństwo pomiaru
Urządzenie wyposażone jest we wstępny filtr powietrza zabezpieczający czujniki pomiarowe przed konsekwencjami pracy z powietrzem o niższej jakości.

 

Czytelność i ergonomika odczytu
Wszystkie elementy pomiarowe wyposażone są w podświetlane panele LCD, a prezentacja wyników gwarantuje odczyt w każdych warunkach.

 

Komunikacja
Transfer danych pomiędzy urządzeniem a PC odbywa się z wykorzystaniem standardowego złącza mini USB. Za pośrednictwem świetlnych sygnalizatorów LED panel operatora w jednoznaczny i wyraźny sposób informuje o aktualnym trybie pracy rejestratora.

 

Transport i mocowanie
Urządzenie dostarczane jest w poręcznym, przenośnym kontenerze o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. W czasie pomiaru użytkownik może skorzystać z uchwytów magnetycznych zapewniających stabilne przytwierdzenie miernika do znajdujących się w pobliżu metalowych powierzchni.

Opis rozwiązania

Podłączenie układu do instalacji pneumatycznej realizowane jest za pomocą standardowych szybkozłączek pneumatycznych. Pierwszym elementem toru pomiarowego jest filtr zapewniający odpowiednią jakość powierza i związaną z tym niezawodną pracę czujników pomiarowych. Następnie w zależności od wybranej wersji urządzenia realizowany jest pomiar ciśnienia i przepływu głównego. Bieżące odczyty przedstawiane są na czytelnych, podświetlanych panelach LCD. W wersji urządzenia, która wykorzystuje czujnik przepływu pomocniczego, powietrze może być również skierowane zaworem do drugiego toru pomiarowego, przeznaczonego do precyzyjnych pomiarów przepływów o bardzo małych wartościach (np. nieszczelności).

 

Moduł rejestracji

Moduł rejestracji odczytuje sygnały analogowe wysyłane z czujników ciśnienia
i przepływu oraz zapisuje je w formatach umożliwiających wizualizację i analizę.

Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w złącze mini USB

umożliwiające transfer danych PC. Dołączone oprogramowanie stanowi zbiór

specjalizowanych narzędzi, przy pomocy których użytkownik może w prosty i intuicyjny sposób przeglądać, ilustrować i opisywać wyniki przeprowadzonych pomiarów dla wszystkich występujących w danej wersji czujników równocześnie. Podłączone do komputera urządzenie pomiarowe może pracować również w trybie „on-line” czyli pokazywać w czasie rzeczywistym charakterystyki mierzonych wartości przepływu i ciśnienia. Wizualizacja danych może być zapisywana oraz eksportowana do pliku graficznego.  Opcjonalnie, moduł rejestracji może zostać zamówiony z dodatkowym wejściem analogowym, umożliwiającym podłączenie kolejnego, zewnętrznego czujnika pomiarowego.

 

 

Zapytania, konsultacje, informacje

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani Modułowym Systemem Pomiarowym Festo i chcielibyście uzyskać dodatkowe informacje prosimy o e-mail lub kontakt telefoniczny z inżynierem tego produktu:

 

Pobierz broszurę informacyjną