Projekty badawcze w zakresie efektywności energetycznej

Festo, wspólnie z instytucjami badawczymi i firmami partnerskimi prowadzi projekty, w których rozwija produkty i rozwiązania efektywne energetycznie.

    ESIMA: Zoptymalizowania wydajność zasobów w produkcji dzięki czujnikom autonomicznym energetycznie i interakcji z użytkownikami mobilnymi

ESIMA: Zoptymalizowania wydajność zasobów w produkcji dzięki czujnikom autonomicznym energetycznie i interakcji z użytkownikami mobilnymi

Wspólny projekt z dziedziny „Mobilność niezależna energetycznie - Systemy niezawodnego zasilania autonomicznego dla mobilnych ludzi" Ministerstwa Edukacji i Badań Federacji Niemieckiej (BMBF).

Moduły sprzętowe i programowe upraszczają interakcję pomiędzy człowiekiem i maszyną, zapewniając tym samym stałą przejrzystość działania i wykorzystania zasobów. Ułatwia to zoptymalizowanie pracy całych zakładów.

Więcej informacji na temat projektu ESIMA

    ekologiczny transport przy produkcji oznacza czyste i konkurencyjne działanie zakładu

EMC2: Ekologiczny transport przy produkcji oznacza czyste i konkurencyjne działanie zakładu

Europejski projekt badawczy finansowany przez program Seventh Network

Procesy optymalizacji produkcji w branży motoryzacyjnej za pomocą narzędzi programowych pozwalających wybrać stosowne techniki napędów oraz poprawiające jakość pracy sterowanie napędami pneumatycznymi i elektrycznymi.

 

Ulotka projektu EMC2

    Innowacyjny sojusz Green Carbody Technologies

Projekt Green Carbody: planowanie efektywnego wykorzystania sprężonego powietrza w w spawalniach

Projekt badawczy z dziedziny „Badań nad przyszłościowymi metodami produkcji" Ministerstwa Edukacji i Badań Federacji Niemieckiej (BMBF).

Zmniejszanie zużycia energii przez napędy pneumatyczne dla spawalni poprzez poprawienie koordynacji między źródłami i odbiornikami energii.

 

Broszura: „Planowanie efektywnego wykorzystania sprężonego powietrza w w spawalniach"

    Efektywność energetyczna EnEffAH w produkcji z zakresu napędów i handlingu

Efektywność energetyczna EnEffAH w produkcji z zakresu napędów i handlingu

Wspólny projekt stanowiący część niemieckiego rządowego programu badań nad energią

Wydajność energetyczna jednostek handlingowych i robotów określana jest poprzez właściwe połączenie technik elektrycznych i pneumatycznych, zależnych od wymogów danego zastosowania. Technologie przechowywania i odzyskiwania energii także wyglądają obiecująco.

 

Broszura projektu EnEffAH