Sterownik CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 z CODESYS i OPC-UA

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 z CODESYS

Przemysł 4.0 (Industry 4.0): funkcjonalność CODESYS w wersji V3 z OPC UA po raz pierwszy w połączeniu z wyspą zaworową, IP65 i zdalnym układem We/Wy.

Pozwala na wykorzystanie szerokiego zakresu funkcji sterowania ruchem w systemach pneumatycznych i elektrycznych, np: z nowym, zintegrowanym edytorem 3D-CNC zgodnym z DIN 66025 (G-code) oraz integracji w środowisku Industry 4.0 (Przemysł 4.0)    

W połączeniu z wyspami zaworowymi MPA i VTSA, rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie standardowego interfejsu i zdecentralizowanej inteligencji poprzez użycie standardowego języka programowania zgodnego z IEC 61131-3, interfejsu Ethernet i bibliotek funkcyjnych.

 • System sterowania dla małych urządzeń bądź złożonych podsystemów
 • Jedna platforma dla systemów elektrycznych i pneumatycznych
 • Jedna platforma do sterowania płynami i ruchem wraz z biblioteką funkcji dla napędów elektrycznych
 • Odpowiedni dla integracji we wszystkich środowiskach Ethernet i fieldbus
 • Prosta konfiguracja całego systemu za pomocą CODESYS
 • Kompletny system o dużej modułowości i niezawodności, zgodny z IP65 i umożliwiający prostą regulację
CODESYS
 
Rozszerzenie funkcji za pomocą CODESYS V3 Zakres usług
„CODESYS dostarczany przez Festo"
oparte na CODESYS V3
 • Ekrany informacyjne Festo
 • Pomoc online Festo
 • Biblioteka Festo
Funkcje kontroli ruchu CODESYS
 • Ruch jest integralną częścią środowiska PLC
 • PLCopen część 1 i 2
 • Bloki funkcyjne dla pojedynczego napędu
 • Bloki funkcyjne dla wielu napędów
  (GearIn, phasing, CamIn)
 • Edytor i funkcje CAM
 • Edytor i funkcje CNC
 • Udoskonalony, szczegółowy system pomocy online dla wszystkich funkcji
Zintegrowany edytor 3D CNC zgodny z DIN 66025 (G-code)
 • Graficzne i tekstowe wprowadzanie kodu 3D G-code
 • Projekt ścieżki w formie tabeli
 • Import DXF
Rozszerzone rozwiązania sterowania ruchem za pomocą CPX-CEC-M1-V3
 • Części PLCopen 1 + 2, plus funkcjonalność CNC, bezpieczeństwo
 • Dodatkowe elementy funkcjonalne lub biblioteki mogą zostać utworzone dla specjalnych zastosowań, jak np: biblioteka portali Festo (Festo Gantry Library): sprawne rozwiązanie przy prostym i wygodnym programowaniu ruchu.
 • Sterowanie ruchem, np: interpolacja 3D jest integralną częścią środowiska PLC, a także stanowi oszczędne, ekonomiczne rozwiązanie
 • Sterowanie ruchem można połączyć z całym zakresem WE/WY i pneumatyką CPX. Wygodne połączenia
 • Wygodny edytor dla wprowadzania danych 3D: wygodne programowanie zadań ruchu.