Przygotowanie powietrza dla najwyższej jakości sprężonego powietrza

Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Bezpieczne procesy dzięki przygotowaniu sprężonego powietrza

Zaopatrzenie w sprężone powietrze jest pierwszym czynnikiem branym pod uwagę w sytuacji, w której wymagana jest wysoka sprawność procesu i dostępność urządzeń.

Cząstki stałe, woda i oleje to typowe zanieczyszczenia, które należy usunąć pod czas przygotowania idealnie czystego sprężonego powietrza.

Czynniki te negatywnie wpływają bowiem na żywotność elementów i zwiększają zużycie energii.

Przygotowanie sprężonego powietrza

Jeden metr sześcienny niefiltrowanego sprężonego powietrza zawiera ok. 200 milionów cząsteczek pyłu i sporo wody, nie wspominając o olejach, ołowiu, kadmie i rtęci. Wszystkie te zanieczyszczenia negatywnie wpływają na funkcjonowanie urządzeń.

Konieczne jest zatem wykorzystanie powietrza oczyszczonego.

Stosowne układy oczyszczania powietrza są cenną inwestycją, gdyż poprawiają:

  • Dostępność urządzeń
  • Niezawodność procesu
  • Żywotność

Czystość sprężonego powietrza zapewniają układy przygotowania sprężonego powietrza. Poziom czystości sprężonego powietrza zależny jest od celu, do którego będzie ono wykorzystywane.

Jakość sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010

Norma ta definiuje różne klasy jakości sprężonego powietrza i określa maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dla każdej z nich. Różne klasy czystości są stosowane w różnych pracach i dla różnych poziomów przepływu.

Od klasy ISO do przygotowania sprężonego powietrza

Jakiej jakości sprężonego powietrza potrzebujesz?

Sprawdź, które urządzenia do przygotowania sprężonego powietrza z serii MS odpowiadają Twoim systemom.

Tabela doboru zespołów przygotowywania powietrza z serii MS

 

Nasze programy wspomagające mogą pomóc w dobraniu właściwego zespołu przygotowania powietrza.

Program wspomagający dobór zespołu przygotowania powietrza

Bezpieczne procesy dzięki przygotowaniu sprężonego powietrza

Broszura poświęcona przygotowaniu sprężonego powietrza