Audyt Efektywności Energetycznej Pneumatyki ISO 11011

Sprężone powietrze uważane jest niesłusznie za jeden z najtańszych nośników energii. Założenie to często prowadzi do akceptacji rozwiązań i procedur, które dopuszczają zbyt wysokie zużycie powietrza, traktując ten fakt jako nieistotny dla analizy bilansu ekonomicznego zakładu.

 

Strategia zwiększania efektywności energetycznej w obszarze sprężonego powietrza musi często bazować równocześnie na wielu zależnych od siebie działaniach związanych ze zmianą algorytmu wytwarzania sprężonego powietrza, z modernizacją sieci, doborem maszyn i komponentów, optymalizacją połączeń, monitoringiem statycznych i dynamicznych procesów produkcyjnych oraz wypracowaniem i wdrożeniem właściwych schematów zachowań ludzkich.

 

Firmy, które szukają oszczędności w obszarze pracy ze sprężonym powietrzem i swój plan optymalizacyjny chcą oprzeć na kompleksowych analizach i pomiarach odniesionych do rzeczywistej struktury sieci pneumatycznej i własnego profilu produkcyjnego powinny zdecydować się na realizację Audytu Efektywności Energetycznej Pneumatyki prowadzonego zgodnie z normą ISO/DIN 11011.

 

Wynikiem jego realizacji jest nie tylko szczegółowa analiza bieżącej sytuacji ale przede wszystkim szereg zaleceń i rekomendacji związanych z właściwym wykorzystaniem wytyczonego potencjału oszczędności oraz stworzenie strategii możliwych modernizacji i wdrożeń odniesionych do spodziewanych zysków i czasu zwrotu nakładów. Dodatkową wartością audytu jest identyfikacja węzłów, które stanowią aktualnie zagrożenie dla ciągłości procesu produkcyjnego oraz wskazanie działań, które mogą przyczynić się do wzrostu efektywności pneumatyki w sposób bezinwestycyjny.


 

 

Zakres audytu ISO 11011:

- ocena wydajności i ekonomiczności sprężarek
- inspekcja instalacji sprężarkowni
- ocena doboru filtrów i separatorów
- stworzenie profilu poboru powietrza
- inspekcja osuszaczy
- analiza wydajności osuszaczy
- analiza konfiguracji podłączeń osuszaczy
- badania jakości sprężonego powietrza
- dynamiczny pomiar spadku ciśnienia w sieci
- analiza przyczyn spadków ciśnienia
- analiza struktury instalacji pneumatycznej
- detekcja nieszczelności w wybranym obszarze
- inwentaryzacja wykrytych nieszczelności
- udostępnienie portalu inwentaryzacji nieszczelności
- pomiar statyczny i dynamiczny poboru powietrza dla wybranych urządzeń
- ocena efektywności wybranych urządzeń
- kalkulacja aktualnych strat
- estymacja przyszłych oszczędności
- rekomendacje i zalecenia dla wzrostu efektywności pneumatyki

 

Efektywność energetyczna

 

 

W wyniku audytu przekazywany jest raport zawierający rezultaty wszystkich analiz oraz organizowana jest prezentacja przedstawiająca szczegółową ocenę bieżącej sytuacji i możliwości optymalizacyjne.

Roczne oszczędnosci

 

 

 

Usługi Serwisowe Efektywności Energetycznej Pneumatyki

 

Firmy, które chcą przeanalizować konkretny problem i przeprowadzić pomiary związane z określonym zagadnieniem mogą skorzystać z wybranych usług serwisowych Festo służących optymalizacji gospodarowania i zarządzania sprężonym powietrzem:

 

Analiza zużycia energii przy wytwarzaniu sprężonego powietrza

         Ocena efektywnosci układu sprężania i osuszania powietrza

 

Analiza zużycia sprężonego powietrza

            Pomiar przepływu i konsumpcji dla maszyn, linii i rurociągów

 

Analiza jakości sprężonego powietrza

        Pomiary zawartości wody i oleju z wyznaczeniem klasy jakości sprężonego powietrza

 

Wykrywanie nieszczelności

         Ultradźwiękowa detekcja przecieków i inwentaryzacja strat

 

Mapa baryczna instalacji

         Rejestracja rozkładu ciśnienia w sieci

 

 

Biorąc pod uwagę współpracę z firmą Festo uzyskuje się pewność, iż umiejętności audytorów i inżynierów wynikają z praktyki badań i analiz, planowania i wdrażania środków służących optymalizacji działania oraz dbania o utrzymanie satysfakcjonującego poziomu oszczędności w długim okresie. Fachowa ocena i interpretacja wyników pomiarów przez specjalistów firmy Festo to bezcenna podstawa przygotowania planów działania dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta.

 

 

Audyt

Serwis Efektywności Energetycznej FestoMobilny System Pomiarowy SP-2

Analiza ciśnienia, przepływu i zużycia sprężonego powietrza to najważniejszy krok w kierunku redukcji kosztów produkcji i profilaktyki awarii.

Więcej informacji

 

Moduł efektywności energetycznej MSE6-E2M


Moduł, który łączy ze sobą 3 funkcje: monitorowanie przepływu, ciśnienia i nieszczelności. Zapewnia oszczędzanie sprężonego powietrza poprzez automatyczną kontrolę i współdziałanie z cyklem
pracy maszyn.

Więcej informacji o MSE6-E2M

 


Audyt energetyczny Festo