Reklamacja jakościowa

Reklamacji jakościowej podlegają:

  • produkty posiadające widoczną wadę fabryczną lub ujawnioną w okresie eksploatacji
    zgodnej z zaleceniami producenta
  • produkty niewłaściwie dobrane i dostarczone w prawidłowo oznakowanym opakowaniu
  • produkty niezgodne z oznaczeniem podanym na etykiecie

 

 

 

Procedura składania reklamacji

 

1. Prosimy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną Formularz Reklamacji


2. W odpowiedzi, koordynator procesu reklamacyjnego prześle Państwu (na adres e-mail podany w formularzu)
potwierdzenie przyjęcia reklamacji zawierające jej numer.


3. Następnie, prosimy wysłać do Festo reklamowany element, zwracając uwagę na umieszczenie w przesyłce
wydrukowanego potwierdzenia przyjęcia reklamacji.


4. O statusie procesu reklamacyjnego będą Państwo na bieżąco informowani przez koordynatora Festo.  

 

Chcąc jak najbardziej usprawnić obsługę reklamacji jakościowej i maksymalnie skrócić czas jej rozpatrywania
bardzo prosimy o postępowanie zgodne z powyższą instrukcją.
Przesłanie do Festo uszkodzonego elementu bez numeru reklamacji może spowodować wydłużenie
procesu reklamacyjnego lub całkowicie uniemożliwić jego przeprowadzenie.