Uzdatnianie wody na cele przemysłowe

Moduł automatyzacji dla mikrofiltracji, ultrafiltracji i nanofiltracji

Twój cel: efektywne uzdatnianie wody, znormalizowany i ekonomiczny moduł filtracji membranowej, wysoka dostępność i szybkie uruchomienie

Nasze rozwiązanie:

kompletne rozwiązania automatyzacji do inteligentnego, elastycznego sterowania filtracją w pętli otwartej, płukania zwrotnego i testowania integralności.