Uzdatnianie wody na cele przemysłowe

Moduł automatyzacji dla mikro-, ultra- i nanofiltracji

Twój cel: Efektywne uzdatnianie wody Znormalizowany i ekonomiczny moduł filtracji membranowej Wysoka dostępność i szybkie uruchomienie

Nasze rozwiązanie:

kompletne rozwiązania automatyzacji do inteligentnego, elastycznego sterowania filtracją, płukania zwrotnego, testowanie integralności ...