Uzdatnianie wody na cele przemysłowe

Automatyzacja oczyszczalni ścieków w technologii membranowej (przy zastosowaniu modułu bioreaktora membranowego)

Twój cel: efektywne uzdatnianie wody, znormalizowany i ekonomiczny moduł bioreaktora membranowego, wysoka dostępność i szybkie uruchomienie

Nasze rozwiązanie:

kompletne rozwiązania automatyzacji do inteligentnego, elastycznego sterowania komorami bioreaktorów, procesem filtracji i płukania zwrotnego