Produkcja kremu

Niezawodna automatyzacja procesów

Liczne etapy produkcji substancji półpłynnych mogą zostać zoptymalizowane przy użyciu elementów i rozwiązań Festo. Technika automatyzacji Festo zapewnia powtarzalność, niezawodność i wydajność procesów od produkcji do pakowania.

Przechowywanie i transport materiałów sypkich, napełnianie ruchomych pojemników

Twój cel: zapewnienie rozdzielania i dozowania materiałów sypkich w odpowiednich ilościach

Nasze rozwiązanie:

  • prosta i niezawodna automatyzacja manipulacji materiałami sypkimi
  • Pomoc techniczna podczas wdrażania koncepcji automatyzacji

Przepustnice dla każdego zastosowania

Wybrane produkty Festo odpowiednie dla tego etapu procesu