Produkcja kremu

Niezawodna automatyzacja procesów

Liczne etapy produkcji substancji półpłynnych mogą zostać zoptymalizowane przy użyciu elementów i rozwiązań Festo. Technika automatyzacji Festo zapewnia powtarzalność, niezawodność i wydajność procesów od produkcji do pakowania.

Dozowanie produktów półpłynnych

Twój cel: dokładne napełnianie wszystkich tub

Nasze rozwiązanie:

stałe ciśnienie napełniania w zbiorniku niezależne od poziomu napełnienia, uzyskane dzięki proporcjonalnym regulatorom ciśnienia