Produkcja kremu

Niezawodna automatyzacja procesów

Liczne etapy produkcji substancji półpłynnych mogą zostać zoptymalizowane przy użyciu elementów i rozwiązań Festo. Technika automatyzacji Festo zapewnia powtarzalność, niezawodność i wydajność procesów od produkcji do pakowania.

Napełnianie produktami półpłynnymi

Twój cel: szybkie i dokładne napełnianie wszystkich tub

Nasze rozwiązanie:

płynna automatyzacja elektryczna i pneumatyczna z jednego źródła