Produkcja kremu

Niezawodna automatyzacja procesów

Liczne etapy produkcji substancji półpłynnych mogą zostać zoptymalizowane przy użyciu elementów i rozwiązań Festo. Technika automatyzacji Festo zapewnia powtarzalność, niezawodność i wydajność procesów od produkcji do pakowania.

Proste pakowanie

Twój cel: sprawne i precyzyjne ładowanie

Nasze rozwiązanie:

  • rozwiązania automatyzacji dopasowane do indywidualnych potrzeb - połączenie rozwiązań elektrycznych i pneumatycznych
  • Kompletne systemy manipulacyjne, zmontowane i gotowe do zainstalowania