Produkcja kremu

Niezawodna automatyzacja procesów

Liczne etapy produkcji substancji półpłynnych mogą zostać zoptymalizowane przy użyciu elementów i rozwiązań Festo. Technika automatyzacji Festo zapewnia powtarzalność, niezawodność i wydajność procesów od produkcji do pakowania.

Proste pakowanie

Twój cel: wysoka prędkość i wydajność pakowania

Nasze rozwiązanie: precyzyjny i dynamiczny proces ładowania pozwalający na szybkie zmiany formatu od pierwszego modułu po system manipulacyjny