Klucz produktu

Klucz produktu

Wszystkie dostępne dokumenty dotyczące statusu dostawy produktu

Wyszukiwanie dokumentacji za pomocą klucza produktu

Klucz produktu to unikatowy 11-znakowy kod alfanumeryczny podany na etykiecie produktu, który identyfikuje dany produkt. Podanie klucza produktu umożliwia pobranie wszystkich dostępnych dokumentów danego produktu. W przypadku kilku wersji dokumentacji użytkownika, dokumenty dotyczące statusu dostawy produktu zostaną wyróżnione.

Wyszukiwanie dokumentacji za pomocą kodu Data Matrix

Etykieta produktu, która ma również kod Data Matrix, posiada bezpośredni link do mobilnej wersji Support Portal (portal systemu pomocy) z kluczem produktu. Zeskanowanie kodu za pomocą odpowiedniej aplikacji pozwala na dostęp do dokumentacji.

Wszystkie dostępne dokumenty produktu

Wyszukiwanie dokumentacji za pomocą kodu zamówienia lub numeru części

Podanie numeru części lub kodu zamówienia na Support Portal umożliwia dostęp do dokumentacji wszystkich wersji produktu.

 Przejdź do

Support Portal

Wystarczy wpisać klucz produktu w polu wyszukiwania.

 

AutoID

EnergyEfficiency Air flow analyser consulting

Poprostu szybko i niezawodnie

AutoID w Festo