Produkty do zastosowań w obrabiarkach

Na obrabiarce

Znacznie krótszy czas obróbki i konfiguracji dzięki rozwiązaniom Festo

  • Magazyn narzędziowy i zmieniarka narzędzi - efektywna produkcja również małych partii produkcyjnych
  • Systemy manipulacji do ładowania i rozładowywania jako standard lub specjalizowane rozwiązanie dla klientów
  • Rozwiązania do drzwi automatycznych z odpowiednią techniką bezpieczeństwa

Funkcje w obrabiarkach:

Zatrzymywanie, chwytanie i zaciskanie obrabianych elementówSystemy manipulacji do ładowania i rozładowywaniaMagazyn narzędziowy i zmieniarka narzędzi, również dla małych partii produkcyjnychPrzygotowanie sprężonego powietrza i nadmuchu

 

Kliknij, aby zobaczyć pozostałe funkcje

 
Zatrzymywanie, chwytanie i zaciskanie obrabianych elementówSystemy manipulacji do ładowania i rozładowywaniaMagazyn narzędziowy i zmieniarka narzędzi, również dla małych partii produkcyjnychPrzygotowanie sprężonego powietrza i nadmuchu

 

Produkty do realizacji funkcji w obrabiarkach
Przygotowanie sprężonego powietrza z wykorzystaniem zespołów serii MS

Przygotowanie sprężonego powietrza z wykorzystaniem zespołów serii MS

Odpowiednio przygotowane sprężone powietrze zwiększa żywotność obrabiarek i zmniejsza ilość awarii maszyn i czasy przestoju.

Seria MS do:

  • Zastosowań nadmuchu
  • Wrzecion obrabiarek wysokoobrotowych
  • Optycznych systemów pomiarowych

Wszystkie zespoły przygotowania powietrza serii MS w katalogu

Zawór czasowy

Zawór czasowy/ moduł typu afterblow

Elektrozawór dwucewkowy VSVA ISO1 jest automatycznie kasowany (reset) po wyłączeniu zasilania.

Układy pomiaru położenia i wrzeciona obrabiarki są przedmuchiwane sprężonym powietrzem przez pewien okres czasu nawet po wyłączeniu. Po upływie tego okresu czasu, „powietrze do osuszania” jest wyłączane automatycznie za pomocą zaworu czasowego.

Zawór czasowy

Elektrozawór dwucewkowy nadmuchu powietrza

Zużywa do 50% mniej sprężonego powietrza i energii dzięki zastosowaniu czasowego włączania zaworów nadmuchu. Czasy włączenia i wyłączenie można regulować niezależnie.