Festo Motion Terminal: pneumatyka cyfrowa!

Pneumatyka jest łatwa do sterowania, a obecnie staje się jeszcze bardziej przystępna, wszechstronna i elastyczna dzięki Festo Motion Terminal VTEM.
Aplikacje przenoszą pneumatykę w erę Przemysłu 4.0. Aplikacje te sterują poszczególnymi urządzeniami, zastępując do 50 poszczególnych elementów.

 

Festo Motion Terminal

Standaryzacja i elastyczność - pełna synergia

Festo Motion Terminal oferuje
korzyści w całym łańcuchu tworzenia wartości – od projektu po modernizację urządzeń. Po raz pierwszy funkcje pneumatyczne mogą być zmieniane z poziomu aplikacji, bez potrzeby dokonywania zmian sprzętu. Od prostych funkcji zaworu sterującego po złożone zadania ruchowe - to rozwiązanie pozwala na standaryzację aplikacji, co zapewnia niespotykaną dotychczas elastyczność działania.

 

Więcej informacji na temat Festo Motion Terminal