Festo Motion Terminal: pneumatyka cyfrowa!

Pneumatyka jest technologią łatwą do sterowania, a obecnie staje się jeszcze bardziej przystępna, wszechstronna i elastyczna dzięki Festo Motion Terminal VTEM.
Aplikacje tzw. Motion Apps przenoszą pneumatykę w erę Przemysłu 4.0. Aplikacje te sterują poszczególnymi elementami urządzenia, zastępując do 50 poszczególnych komponentów.

Festo Motion Terminal

Standaryzacja i elastyczność - pełna synergia

Festo Motion Terminal oferuje korzyści w całym łańcuchu tworzenia wartości – od projektu po modernizację urządzeń. Po raz pierwszy funkcje pneumatyczne mogą być zmieniane z poziomu aplikacji, bez potrzeby dokonywania zmian sprzętu. Od prostych funkcji zaworu sterującego po złożone zadania ruchowe - to rozwiązanie pozwala na standaryzację Twojego rozwiązania, co zapewnia niespotykaną dotychczas elastyczność działania.

 

Więcej informacji na temat Festo Motion Terminal