Ochrona danych
Polityka Prywatności Festo Sp. z o.o.

Pragniemy, żeby w trakcie współpracy z Festo Sp. z o.o. („Festo”) czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo. Chcemy także wyjść naprzeciw oczekiwaniom i być godnym zaufania partnerem w ochronie danych osobowych.

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o prywatności danych, odnosi się to do danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą).

 

Jako światowy lider w obszarze automatyzacji i w prowadzeniu podstawowych oraz zaawansowanych szkoleń technicznych, dane osobowe przetwarzamy codziennie. Podczas przetwarzania danych przestrzegamy wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących prywatności danych, w szczególności unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

                                          

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie określające płeć mają na celu wyłącznie uproszczenie języka dokumentu. Zawarte informacje odnoszą się w takim samym stopniu do obu płci.

 

     

1 Administrator danych

 

Podmiot odpowiedzialny

Festo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankach, przy ul. Mszczonowskiej 7, 05-090 Janki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125918, posiadającą numer NIP 5220101148, kapitał zakładowy w wysokości 14.888.593,50 zł, numer BDO 000070531.

 

 

2 Grupy osób, cele przetwarzania oraz kategorie danych

 

Festo przetwarza dane osobowe dotyczące różnych grup osób w różnych celach. Chcielibyśmy poinformować o okolicznościach, w jakich dane są gromadzone, zapisywane i przetwarzane w ramach współpracy.

 

2.1 Korzystanie z naszych platform internetowych

 

Korzyści dla Państwa/nasze cele przetwarzania

Festo udostępnia wiele użytecznych funkcjonalności online, które mogą ułatwiać wykonywanie codziennej pracy. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe do ustalenia tożsamości i procesu uwierzytelnienia użytkownika, np. do udostępnienia wybranych usług i funkcjonalności na internetowych platformach Festo.

 

Dodatkowo przetwarzamy dane osobowe ze względów bezpieczeństwa, szczególnie w celu wykrywania
i zapobiegania atakom na nasze strony internetowe lub udaremnienia prób oszustwa.

 

Kategorie danych

W trakcie korzystania z naszych stron, aplikacji lub narzędzi internetowych, zapisujemy takie dane osobowe, jak:

· rodzaj urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika;

· adres IP;

· data i czas korzystania z naszych stron, aplikacji lub narzędzi;

· wykorzystanie stron internetowych i ich funkcjonalności;

· wyszukiwane słowa, komunikaty o błędach, informacje o znalezionych plikach i ilości przesłanych danych;

· strony internetowe, z których użytkownik trafił na naszą stronę i strony, które odwiedził korzystając
z linków na naszych stronach.

 

Inne dane osobowe, które zapisujemy obejmują wyłącznie:

· imię i nazwisko,

· służbowe dane kontaktowe, np. adres e-mail i numer telefonu,

· informacje określone jako część zapytania.

Są to dane osobowe dobrowolnie udostępnione np. podczas procesu rejestracji, zapytania w formularzu kontaktowym albo w celu umożliwienia kontaktu z Państwem.

 

Pliki cookies

Aby gromadzić dane na naszych platformach internetowych, wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o tym, jak Festo wykorzystuje pliki cookies można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookies. Wyjaśniono tam także, w jaki sposób można wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania plików cookies oraz przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem takich plików.

 

Odnośniki do innych stron internetowych

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności danych odnosi się tylko do platform internetowych Festo, a nie do stron i aplikacji osób trzecich. Platformy internetowe Festo mogą zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich, które mogą Państwa zainteresować.

 

Festo nie odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych przez osoby trzecie ani za treść ich stron internetowych.

 

2.2 Korzystanie z aplikacji mobilnych lub lokalnych

Korzyści dla Państwa/nasze cele przetwarzania

Festo oferuje liczne aplikacje, z których można korzystać na urządzeniach końcowych takich jak laptopy, tablety lub smartfony, i które mogą być Państwu pomocne przy wykonywaniu różnych zadań w sposób wydajny i bezpieczny. Przy użyciu danych osobowych istnieje możliwość ustawienia i kontrolowania interesujących funkcji.

 

Jeżeli funkcje i dodatki są zintegrowane z narzędziami, informacje o tym znajdą się w dodatkowych dokumentach dotyczących prywatności danych dla danej aplikacji.

 

Festo ma dostęp do treści i danych osobowych w aplikacjach tylko podczas prac serwisowych
i utrzymaniowych.

 

Kategorie danych

· Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu i adres e-mail.

· Ustawienia danego użytkownika (np. ulubione strony).

· Role użytkownika i ustawienia dotyczące ról.

 

2.3 Realizacja projektów w ramach współpracy z partnerami biznesowymi

 

Korzyści dla Państwa/nasze cele przetwarzania

Podstawą dobrych relacji biznesowych jest udana komunikacja między osobami wyznaczonymi do kontaktu oraz skuteczna wymiana potrzebnych informacji. Wykorzystujemy dane osobowe do komunikacji dotyczącej produktów, usług i projektów, np. do przetwarzania zapytań lub udzielania informacji technicznych o produktach. Dodatkowo, wykorzystujemy dane osobowe w celu utrzymania naszych (umownych) relacji biznesowych, np. w celu przetwarzania zamówień na produkty i usługi, wykonywania napraw i prac serwisowych, a także w celach związanych z prowadzeniem księgowości, fakturowaniem i realizacją płatności.

 

Kategorie danych

W ramach współpracy z partnerami biznesowymi Festo przetwarza dane osobowe do kontaktu.

 

Co do zasady, w tym zakresie przetwarzamy następujące dane:

· dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu i adres e-mail;

· informacje o odbytych rozmowach telefonicznych, wizytach, wymianach informacji i treści takiej komunikacji;

· informacje wymagane na potrzeby danego projektu lub przetwarzane w związku z relacjami umownymi;

· dane pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, baz danych lub agencji kredytowych;

· data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, informacje o istotnych postępowaniach i innych sporach, których partnerzy biznesowi są stroną - jeżeli jest to wymagane w ramach procesu compliance;

· informacje dotyczące płatności, np. dane potrzebne do realizacji płatności lub zapobiegania oszustwom, w tym dane karty kredytowej i numery zabezpieczające tych kart.

 

2.4 Współpraca pomiędzy Festo a partnerami biznesowymi

 

Korzyści dla Państwa/nasze cele przetwarzania

Nowoczesne metody komunikacji elektronicznej oferują narzędzia, które umożliwiają skuteczną współpracę oraz szybką i prostą wymianę informacji i danych. Podczas korzystania z takich narzędzi, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach identyfikacji oraz udokumentowania tych form kontaktu.

 

Kategorie danych

Podczas sesji online i innych interakcji możemy przetwarzać różne rodzaje danych osobowych, w szczególności:

· dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy itp.);

· wszystkie dane z ogólnej wymiany informacji:

o    prawa dostępu,

o    komentarze i uwagi,

o    przetwarzanie dokumentów,

o    informacje dotyczące użytkowania, takie jak data i godzina.

 

2.5 Marketing bezpośredni

 

Korzyści dla Państwa/nasze cele przetwarzania

Festo przekazuje Państwu informacje o ważnych trendach na rynku, interesujących nowych produktach i rozwiązaniach przeznaczonych dla branży, w której Państwo działają oraz zgodnie z Państwa wybranymi zainteresowaniami. Poza tym, otrzymują Państwo od nas informacje o akcjach marketingowych, analizach rynku lub podobnych inicjatywach i wydarzeniach.

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu danych kontaktowych w tych celach. By wyrazić sprzeciw, należy wysłać wiadomość na adres e-mail dane.osobowe@festo.com lub skorzystać z opcji zgłoszenia sprzeciwu, zawartej w każdej takiej komunikacji.

 

Kategorie danych

Żeby móc przekazywać informacje dopasowane do potrzeb i życzeń, gromadzimy dane osobowe w ramach akcji marketingu bezpośredniego, w tym:

· dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu i adres e-mail,

· wybrane przez opcje newslettera obszary, którymi są Państwo zainteresowani,

· informacje o udziale w targach, webinariach,

· wszystkie informacje dobrowolnie udostępnione, o ile wyrazili Państwo zgodę.

 

2.6 Planowanie i organizacja wydarzeń

 

Korzyści dla Państwa/nasze cele przetwarzania

Chcielibyśmy przekazywać aktualne informacje o naszej działalności, atrakcyjnych ofertach i ciekawych trendach. Podczas różnych wydarzeń organizowanych przez Festo mają Państwo możliwość porozmawiania z naszymi specjalistami i innymi zainteresowanymi osobami oraz trendsetterami. Żebyśmy mogli przygotować wydarzenie, które będzie dla Państwa wartościowe, musimy być w stanie dostosować je do Państwa potrzeb i życzeń.

 

Kategorie danych

W celu zorganizowania ciekawego i udanego wydarzenia, potrzebujemy zgromadzić dane osobowe.

 

W zależności od rodzaju i miejsca wydarzenia przetwarzamy dane, takie jak:

· dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu i adres e-mail,

· dane na potrzeby organizacji wydarzenia, np. zaproszenia, osobiste preferencje lub szczegółowe informacje na temat podróży,

· dokumentacja dotycząca udziału i przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa,

· numery rejestracyjne pojazdu w celu umożliwienia wjazdu na parking i wydania pozwoleń na parkowanie,

· zdjęcia i nagrania wideo wykonywane w celu publikacji i dokumentacji wydarzenia.

 

2.7 Ankiety oceniające zadowolenie

 

Korzyści dla Państwa/nasze cele przetwarzania

Rzetelne informacje o ocenie naszej działalności oraz właściwe zrozumienie potrzeb i wymagań drugiej strony to podstawa dalszego rozwijania naszych usług. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Festo może wykorzystać służbowe dane kontaktowe w celu przeprowadzenia ankiet oceniających zadowolenie.

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu danych kontaktowych w tych celach. By wyrazić sprzeciw, należy wysłać wiadomość na adres e-mail dane.osobowe@festo.com lub skorzystać z opcji zgłoszenia sprzeciwu, zawartej w takiej komunikacji.

 

Kategorie danych

Przekażemy Państwu konkretne informacje o anonimowości udzielanych odpowiedzi w zależności od rodzaju
i celu ankiety. Jeżeli nie da się przeprowadzić ankiety w sposób anonimowy, będziemy przetwarzać dane osobowe, takie jak:

· dane kontaktowe, m.in. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu,

· w przypadku określonych ankiet lub analiz skupiających się na konkretnych aspektach przetwarzamy dane dotyczące pracy, np. dotyczące działu, w jakim Pan/Pani pracuje lub odpowiedzialności za zarządzanie,

· podstawą ankiety mogą być Państwa informacje zwrotne dotyczące konkretnego procesu biznesowego.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne w związku z określonym świadczeniem i celami.

 

Podczas gromadzenia danych osobowych podstawa prawna ich przetwarzania jest następująca (o ile nie podano inaczej):

· podpisanie i wykonanie umowy lub zobowiązań przedumownych wiążących nas z Państwem (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b RODO),

· wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Festo (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

· realizacja prawnie uzasadnionych interesów Festo (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

· wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b RODO).

 

Jeżeli udzielili nam Państwo indywidualnie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną do przetwarzania danych jest taka zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest udzielana dobrowolnie i może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości.

 

Przekazywanie danych osobowych

 

4.1 Przekazywanie danych przez Festo podczas przetwarzania

 

Jeżeli jest to konieczne, Festo przekazuje dane osobowe do:

· wewnętrznych działów Festo;

· swoich spółek powiązanych lub innych osób trzecich:

- dane są przekazywane np. naszym partnerom sprzedażowym lub dostawcom, jeżeli jest to konieczne do przygotowania wyceny lub rozpoczęcia, realizacji lub przebiegu relacji biznesowych,

- usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach świadczenia usług, np. usługodawcy świadczący usługi zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego albo organizacji wydarzeń,

- osobom trzecim, jeśli jest to wymagane do zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub w związku z uzasadnionymi prawnie roszczeniami, np. w związku z postępowaniem arbitrażowym lub sądowym, w tym władzom, organom administracyjnym, podmiotom oferującym ubezpieczenie zdrowotne lub zewnętrznym kancelariom prawnym.

 

Jeżeli odbiorcy danych znajdują się w krajach, w których nie obowiązuje RODO, Festo podejmie starania, żeby zapewnić odpowiednią i właściwą ochronę Państwa danych osobowych w inny sposób.

· Państwa dane osobowe są przekazywane do spółek powiązanych Festo wyłącznie na podstawie wiążących zasad korporacyjnych, których członkowie grupy Festo muszą przestrzegać.

· Dane osobowe są przekazywane do odbiorców spoza grupy tylko pod warunkiem, że (i) podpisali oni z Festo standardowe unijne klauzule umowne, (ii) wprowadzili wiążące zasady korporacyjne.

 

Dane osobowe, które Państwo umieszczają na platformach internetowych Festo (np. w chat roomach lub na forach) mogą być dostępne dla użytkowników tych platform na całym świecie.

 

4.2 Social plugins

 

Na stronach internetowych Festo znajdują się zintegrowane wtyczki do mediów społecznościowych, np. Facebooka, YouTube’a, Twittera i Instagrama. Jeżeli klikną Państwo na którąś z tych wtyczek, nastąpi bezpośrednie połączenie ze stroną i zacznie ona przetwarzać dane osobowe. Jeżeli w tym czasie są Państwo zalogowani na swoje konto użytkownika, strona może połączyć odwiedziny na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika.

Polityka ochrony danych danego portalu społecznościowego ma zastosowanie wyłącznie do Państwa połączenia z tym portalem, danych przekazywanych między portalem a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie. Social plugin (wtyczka do mediów społecznościowych) będzie aktywna do czasu, aż Państwo ją wyłączą lub usuną pliki cookies.

 

Przechowywanie danych osobowych

 

Jeżeli przy gromadzeniu danych nie określono konkretnego okresu ich przechowywania, wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte po upływie ustalonego czasu, jeżeli nie będą już potrzebne do realizacji celu,
w jakim są gromadzone, chyba że nie jest to możliwe w związku z prawnie określonymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania danych (np. wynikającymi z przepisów prawa podatkowego).

 

Możliwość wycofania zgody

 

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości.

 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane

 

Zgodnie z RODO - jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa w związku
z przetwarzaniem danych osobowych:

· prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Festo przetwarza dane osobowe oraz informacje
o danych osobowych przetwarzanych przez Festo,

· prawo do poprawienia błędnych danych osobowych,

· prawo do usunięcia przez Festo przetwarzanych danych osobowych,

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Festo,

· prawo do przeniesienia danych,

· prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przez Festo.

 

Więcej informacji i wyjaśnień dotyczących wyżej wymienionych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej Prawa obywateli.

 

 

Osoba do kontaktu w Festo w sprawach prywatności danych

 

Dział Festo zajmujący się ochroną danych chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące prywatności danych.  Mogą Państwo złożyć zażalenie na Festo i skorzystać z przysługujących praw w sposób opisany w polityce prywatności.

 

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych można kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dane.osobowe@festo.com.

 

Ww. dział odpowie na Państwa pytania i rozpatrzy zażalenia w najszybszym możliwym terminie. Poza skontaktowaniem się z działem ochrony danych Festo można kontaktować się
z właściwym organem ds. ochrony danych.

 

Lista krajowych i międzynarodowych organów ds. ochrony danych znajduje się tu. 

 

 

 

Dalsze informacje związane z Ochroną Danych i Polityką Prywatności:

Obowiązki w zakresie dostarczania informacji

 

Zasady dotyczące plików Cookies

 

Ochrona danych