Ochrona i zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Plakat na temat ochrony i zabezpieczenia przeciwwybuchowego

Globalna ochrona i zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Ochrona i zabezpieczenie przeciwwybuchowe dla systemów jest na całym świecie zdefiniowana w różnych dyrektywach. Wyjaśnimy, jak interpretować i porównywać ze sobą odpowiednie przepisy.

Ochrona i zabezpieczenie przeciwwybuchowe może być proste (plakat)

Dyrektywa na temat ochrony i zabezpieczenia przeciwwybuchowego

Dyrektywa 2014/34/WE (ATEX)

Dyrektywa ATEX 94/9/WE definiuje zasady dopuszczenia na rynek produktów wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Więcej informacji o dyrektywie ATEX