Test integralności w ultrafiltracji

Test integralności w ultrafiltracji

Obecnie stacje uzdatniania wody są standardowo wyposażone w system ultrafiltracji z membranami, które są głównym jego komponentem. Jeśli utracą szczelność, do filtratu przedostaną się zanieczyszczenia. Musisz dokładnie monitorować różnicę ciśnień między wlotem a wylotem, aby jak najszybciej zidentyfikować ewentualne przecieki. Festo zaleca dla realizacji tego zadania zautomatyzowane, zdecentralizowane sterowanie i monitorowanie ciśnienia.

Automatyczne sterowanie i testowanie

Systemy ultrafiltracji i filtracji membranowej można spotkać zarówno w stacjach uzdatniania wody oraz zakładach uzdatnianie wody do celów przemysłowych. Test retencji ciśnienia jest sprawdzoną metodą testowania integralności filtra; aby zapobiec zanieczyszczeniu filtratu, ważne jest regularne przeprowadzanie tego testu. W tym teście poszczególne moduły membran są zasilane kontrolowanym sprężonym powietrzem przez dwie do trzech minut oraz mierzony jest spadek ciśnienia. Jeśli zmierzone wartości odbiegają od wartości odniesienia, oznacza to nieszczelność membran.

Test integralności można zautomatyzować w taki sposób, aby był równie niezawodny jak test retencji ciśnienia. Kluczem do tego jest system CPX/MPA z Festo, który pełni funkcję zdalnego systemu We/Wy ze zintegrowaną pneumatyką. System umożliwia rejestrację ciśnienia w przewodach za pomocą karty wejść analogowych z bezpośrednim przyłączem zasilania, co zapewnia dokładną kontrolę szczelności.

System CPX/MPA jest instalowany bezpośrednio w danej lokalizacji i może być podłączony do centralnego sterownika za pomocą standardowych protokołów Fieldbus. Ponadto eliminuje to praktycznie całe okablowanie. Możliwe jest ciągłe monitorowanie procesu, nawet w sposób zdalny oraz zabezpieczenie regulatora ciśnienia przed nieprawidłową obsługą i wprowadzaniem niepożądanych zmian.

Zaprezentujemy następnie korzyści w porównaniu do testów ręcznych lub półautomatycznych. Możesz też przejść bezpośrednio do rozwiązania Festo.

Porównanie efektywności testów integralności filtra

Wady procesu wykonywanego ręcznie

Ręczne przeprowadzenie testu retencji ciśnienia jest rozwiązaniem konwencjonalnym. Często wykonuje się to w ten sposób: ręcznie otwierając i zamykając wszystkie zawory. Doprowadzone ciśnienie należy również ustawić ręcznie. Rejestracja, ocena i monitorowanie są również wykonywane ręcznie. Takie podejście ma jednak poważne wady. Oprócz tego, że wymagana jest praca personelu to rejestrowanie danych jest trudnym procesem. Ponadto proces jest podatny na błędy i trudny do zintegrowania z systemem sterowania.

Rozwiązanie pośrednie: proces półautomatyczny

Niektóre stacje uzdatniania wody działają już w sposób półautomatyczny. W tym przypadku wszystkie poszczególne etapy testu retencji ciśnienia nie muszą już być uruchamiane i wykonywane ręcznie. Wartości ciśnienia są mierzone automatycznie za pomocą sterownika PLC. Jednak dostosowanie i regulacja ciśnienia nadal muszą być wykonywane ręcznie.

Zalety rozwiązania automatycznego

Kompleksowa automatyzacja oferowana przez Festo z zastosowaniem systemu CPX/MPA umożliwia prostą integrację na poziomie sterownika PLC przez podłączenie urządzeń do kart We/Wy. Dzięki temu wszystkie etapy procesu są automatyczne. Ciśnienie jest regulowane i mierzone bezpośrednio w danej lokalizacji dzięki zintegrowanym funkcjom.

Półautomatyczne testowanie retencji ciśnienia

Pokaż powiększenie

Zintegrowane rozwiązanie CPX/MPA z Festo

Festo oferuje rozwiązanie dla systemów ultrafiltracji, w których testowanie retencji ciśnienia jest jedną z funkcji systemu We/Wy: CPX/MPA, modułowy terminal elektryczny (CPX) ze zintegrowaną pneumatyką (MPA). System jest instalowany bezpośrednio w zdecentralizowanym systemie i obsługuje standardowe protokoły Fieldbus, co ułatwia integrację ze scentralizowanym systemem sterowania wyższego poziomu. Alternatywnie możliwe jest utworzenie zdecentralizowanego lokalnego autonomicznego sterownika PLC za pomocą modułu sterowania zintegrowanego z CPX/MPA. Koszty okablowania są w obu przypadkach minimalne. System gwarantuje ciągłe monitorowanie procesu, nawet w sposób zdalny oraz zabezpiecza regulator ciśnienia przed nieprawidłową obsługą i wprowadzaniem niepożądanych zmian.

Karta wejść analogowych CPX-4AE-P-xx zapewnia wykrywanie ciśnienia, można ją również wykorzystać do pomiaru ciśnienia w przewodach przez bezpośrednie przyłącze zasilania. Ustawienie zdefiniowane w sterowniku PLC resetuje bezpośrednio proporcjonalny regulator ciśnienia, który jest zintegrowany z CPX/MPA, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania osobnego regulatora lub czujnika ciśnienia. Rozwiązanie steruje również przez zintegrowane karty wyjść cyfrowych w CPX elektrozaworami odcinającymi, które zapobiegają przedostawaniu się surowej wody do elementów pneumatycznych.

Rozwiązanie CPX/MPA może nawet przejmować inne funkcje systemu. Przykładowo zawory pilotowe do zaworów odcinających procesowych, karty wyjść analogowych do zaworów sterujących procesowych, cyfrowe karty wejść do sygnalizacji położenia zaworów procesowych lub karty wejść analogowych dla czujników procesowych.

W pełni automatyczne rozwiązanie do testowania retencji ciśnienia

Pokaż powiększenie

Korzyści z automatyzacji z wykorzystaniem rozwiązania CPX/MPA

Festo może zaoferować innowacyjne rozwiązanie dla ciągłego testowania integralności ultrafiltracji przez połączenie rozwiązań elektrycznych i pneumatycznych w jednym systemie We/Wy. Takie rozwiązanie oferuje korzyści zarówno operatorom, jak i projektantom systemów uzdatniania wody.

  • Integracja: Bezpośrednie połączenie regulatora ciśnienia, wykrywania ciśnienia oraz wyjść cyfrowych przez magistralę minimalizuje nakład pracy związany z okablowaniem. Przewody i elektryczny przewód sygnałowy są potrzebne tylko do podłączenia zaworu odcinającego.
  • Bezpieczeństwo: Poziom ciśnienia jest definiowany za pomocą sterownika PLC. Zabezpiecza to system przed nieprawidłową obsługą systemu w porównaniu do ręcznego ustawiania ciśnienia. Montaż systemu CPX/MPA w zamkniętej szafce sterowniczej zwiększa jeszcze bezpieczeństwo.
  • Efektywność: Prawidłowe ustawienie ciśnienia jest optymalnie powtarzalne.
  • Ciśnienie poszczególnych modułów membran można bezproblemowo wykrywać przez terminale.
  • Autonomiczność: CEC jako zdecentralizowana funkcja sterownika PLC tworzy autonomiczny system, który działa niezawodnie nawet w przypadku błędów Fieldbus.
  • Zarządzanie: Za pomocą sterownika PLC wyższego poziomu lub w sposób zdecentralizowany przez Festo SCADA można łatwo zbierać i analizować dane na CPDX. Dotyczy to również zdalnego dostępu przez Internet lub sieć telefonii komórkowej.

Jak już zostało wspomniane, z systemem CPX/MPA może zintegrować dodatkowe rozwiązania.

Wyspa zaworowa MPA-S oraz terminal CPX

Wyspa zaworowa MPA-S z terminalem CPX

Niezwykle modułowa i uniwersalna! Interfejs CPX wyspy zaworowej MPA pracuje w oparciu o magistralę terminala CPX i wykorzystuje system szeregowy do komunikacji ze wszystkimi cewkami zaworów oraz funkcjami elektrycznymi wejścia i wyjścia.

Wyspa zaworowa MPA-S w katalogu

VPPM

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPM

Nowy wymiar proporcjonalnych regulatorów ciśnienia. Parametry odpowiednie dla każdej aplikacji - wystarczy nacisnąć przycisk i wybrać z 3 ustawień wstępnych odpowiednią charakterystykę regulacji. Niezawodna regulacja - dzięki dwustopniowej pętli sterowania ze sterowaniem wieloczujnikowym

VPPM w katalogu