Automatyzacja przemysłu obrabiarkowego i drukarek 3D

Obrabiarki

Szeroki zakres zastosowań obrabiarek wymaga bardzo dużej elastyczności, dostosowane do indywidualnych potrzeb i ciągłego rozwoju technologicznego. Automatyzacja, efektywność systemu, duża produktywność, elastyczność zmiany narzędzi, a także cyfryzacja wymagają koncepcji i rozwiązań dostosowanych do potrzeb.

Jako Festo uważamy się za partnera technologicznego w takim procesie. Szeroki asortyment produktów i duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów umożliwia nam opracowanie wspólnie z klientami najlepszych rozwiązań.

Obrabiarki

Obrabiarki

Produkty i podsystemy gotowe do zainstalowania dla wielu podstawowych aplikacjach w

przemyśle obrabiarkowym

Druk 3D

Wewnątrz obrabiarki

Produkty dla maszyn do produkcji w łożu proszkowym oraz technologii FDM (metoda osadzania topionego materiału)

Więcej informacji na temat druku 3D dla zastosowań przemysłowych

Dowiedz się więcej

Broszura "Machine tool industry"

 

Więcej informacji

Skorzystaj z naszych usług w zakresie projektowania i konstruowania:

narzędzia inżynierskie

Handling guide online

Więcej informacji:

Automatyzacja elektryczna

Przemysł 4.0