Informacje na temat pandemii COVID-19

Aktualizacja z dn. 27.04.2020 r.

 

Pandemia wywołana przez koronawirusa COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na całym świecie prowadząc do znacznych ograniczeń w życiu publicznym w wielu krajach. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Państwa o aktualnym statusie firmy Festo.

 

 

Podobnie jak w ubiegłych tygodniach, skupiamy się przede wszystkim na naszych pracownikach oraz Klientach. Festo wdrożyło wiele środków, zapewniających pracownikom oraz klientom najwyższy stopień ochrony przed infekcją wywołaną przez koronawirusa. Jednocześnie zapewniamy, iż w dalszym ciągu będziemy wspierać naszych Klientów poprzez utrzymywanie wysokiej jakości naszych dostaw.

 
Szczególną uwagę zwracamy na komponenty związane z technologią medyczną, przemysłem spożywczym, a także z innymi branżami, które są podstawą egzystencji nas wszystkich. Przykładowo, nasze produkty są wykorzystywane przy produkcji napojów w procesie ich napełniania, a w późniejszym etapie w procesie pakowania. Ponadto są one stosowane w rozdzielnicach medycznych, w systemach mycia w szpitalach oraz domach opieki. Dodatkowym obszarem zastosowań jest technologia pakowania leków w przemyśle farmaceutycznym.

Szczególny nacisk kładziemy również na produkcję komponentów do respiratorów. Festo współpracuje z prawie 40 producentami urządzeń do wentylacji na całym świecie.

Jako dostawca komponentów dla kluczowych systemów naszych Klientów, dokładamy wszelkich starań, aby łańcuchy dostaw i nasza produkcja były stabilne w skali globalnej.

 

W chwili obecnej sytuacja wygląda następująco:

 • Podjęliśmy szeroko zakrojone działania w celu zabezpieczenia zdrowia naszych pracowników. Większość naszych pracowników nieprodukcyjnych pracuje zdalnie ze swoich domów. We wszystkich biurach zostały wdrożone środki higieny, podróżowanie jest zabronione, a spotkania zredukowane do niezbędnego minimum.
 • Wszystkie nasze zakłady produkcyjne działają nieprzerwanie wliczając w to również zakład produkcyjny w Indiach. Wyzwaniem jest zorganizowanie transportu z Indii.
 • Festo jest nadal w stanie dostarczać produkty do Klientów na całym świecie.
 • Wszystkie 62 oddziały Festo na całym świecie działają nieprzerwanie przestrzegając lokalnie wprowadzonych przepisów i ograniczeń.
 • Nasze zakłady produkcyjne w Chinach znów funkcjonują w 100%. Produkcja w Chinach odbywa się z dużą wydajnością. Pozostałe fabryki azjatyckie również wznowiły swoją pracę i zapewniają dalszą stabilizację łańcuchów dostaw.
 • Nasze Globalne Centrum Produkcyjne Jinan w Chinach wznowiło produkcję w 100% i stworzyło dodatkowe zapasy surowców i półfabrykatów. Regionalne Centrum Serwisowe Jinan zwiększyło swoje zapasy wyrobów gotowych, aby zapewnić ciągłość dostaw do naszej bazy klientów na obszarze Greater China.
 • Również w Europie i Ameryce odnotowujemy pozytywne wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych. Festo wypełnia swoje obowiązki jako dostawca komponentów dla kluczowych systemów Klientów, szczególnie dla branży spożywczej, opakowaniowej, farmaceutycznej i technologii medycznej.
 • Od wielu tygodni aktywnie współpracujemy z wszystkimi naszymi dostawcami, aby zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W tym miejscu, chcielibyśmy również podziękować naszym dostawcom za bardzo dobrą współpracę.
 • Zdefiniowaliśmy środki zapobiegawcze, w tym rozbudowę naszych magazynów centralnych oraz wdrożenie alternatywnych rozwiązań w zakresie dostaw, tak aby przeciwdziałać ewentualnym zakłóceniom.
 • Sytuacja jest nico inna w każdej części świata i rozwija się bardzo dynamicznie. Fakt, że pandemia występuje z opóźnieniem w różnych regionach, oznacza, że nasze spółki mogą się wzajemnie wspierać i uzupełniać w globalnej współpracy.
 • W okresie Świąt Wielkanocnych nasze zakłady produkcyjne i działy logistyczne pracowały nieprzerwanie, w trybie wielozmianowym, w celu dostarczania produktów do naszych Klientów.

 

Bycie dostępnym dla naszych klientów przez cały czas jest dla nas kwestią kluczową.
Nasi Inżynierowie Sprzedaży są dla Państwa dostępni w każdej chwili za pośrednictwem narzędzi internetowych lub telefonu. Jednocześnie dla naszych Klientów dostępne są narzędzia online do doboru produktów oraz sklep internetowy Festo Online Shop.

 

W przypadku wystąpienia znacznego ograniczenia w naszych dostawach będziemy Państwa informować na bieżąco.