PSIRT - Product Security Incident Response Team

Festo PSIRT (Product Security Incident Response Team)

Festo PSIRT jest głównym zespołem w Festo SE & Co. KG, którego zadaniem jest zarządzanie analizowaniem i ujawnianiem luk związanych z bezpieczeństwem. Wszystkie raporty dotyczące możliwych luk lub innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem produktów Festo można przesyłać do zespołu Festo PSIRT. Zespół Festo PSIRT koordynuje i utrzymuje komunikację ze wszystkimi zaangażowanymi osobami, zarówno wewnątrz firmy, jak i współpracownikami zewnętrznymi, w celu zapewnienia odpowiedniej reakcji na wszelkie zidentyfikowane problemy dotyczące bezpieczeństwa.

 

Proces postępowania w przypadku wykrycia luk związanych z bezpieczeństwem jest opisany w dokumencie zatytułowanym:

Festo Vulnerability Handling & Disclosure Process

 

Dlaczego warto zgłaszać luki związane z bezpieczeństwem?

Publikowanie informacji na temat luk umożliwia nam ich eliminowanie i informowanie klientów korzystających z danych produktów o dostępnym ulepszeniu. Takie podejście może pomóc nam zwiększyć bezpieczeństwo naszych produktów, a przede wszystkim wspierać klientów Festo w zarządzaniu zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 

Jeśli odkryłeś lukę związaną z bezpieczeństwem produktu Festo, prosimy o jej zgłoszenie wysyłając wiadomość e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć następujące informacje:

  • Linia produktów
  • Wersja produktu
  • Rodzaj luki (CWE-ID, CVE-ID jeśli dostępne)
  • Nazwa firmy
  • Adres e-mail
  • Telefon
  • Kraj

Co dzieje się z Twoim zgłoszeniem?

Festo dba o to, aby informacje były wysyłane do wybranej grupy wyznaczonych pracowników Festo, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu problemów: do zespołu Product Security Incident Response Team (PSIRT). Nieupoważnieni pracownicy czy użytkownicy zewnętrzni nie mają dostępu do przesyłanych informacji.

 

Festo dba również o to, aby tożsamość i dane kontaktowe eksperta ds. bezpieczeństwa były poufne i nie były publikowane w informacjach dostępnych publicznie (porady i biuletyny), chyba że ekspert ds. bezpieczeństwa wyraźnie tego zażąda. Zespół Festo PSIRT zbada zgłoszoną lukę związaną z bezpieczeństwem i skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Bądź na bieżąco

Zespół Festo PSIRT bada wszystkie raporty dotyczące kwestii bezpieczeństwa i publikuje porady dotyczące zweryfikowanych luk związanych z bezpieczeństwem, które mają bezpośredni wpływ na produkty Festo i wymagają albo aktualizacji oprogramowania, uaktualnienia oprogramowania, albo innego działania ze strony klienta. Zespół Festo PSIRT publikuje informacje, których operatorzy potrzebują do oceny skutków luk związanych z bezpieczeństwem w ramach ciągłych działań wspomagających operatorów w radzeniu sobie z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapewnieniu bezpiecznego działania systemów.

Bądź na bieżąco z naszymi poradami dotyczącymi bezpieczeństwa

Na naszej platformie dla partnerów publikujemy informacje o lukach dotyczących produktów Festo oraz nowe lub zaktualizowane porady dotyczące bezpieczeństwa CERT@VDE.

Kontakt

Festo PSIRT - Klucz publiczny PGP z PGP fingerprint: FF03 F866 C694 CA76 BB42 172C 837E AA90 E724 3070

Języki: niemiecki lub angielski
Sposób przesyłania danych: Najlepiej zaszyfrowane
Wiadomość e-mail
Formularz