Analiza zużycia sprężonego powietrza

Analiza zużycia sprężonego powietrza firmy Festo

Znajomość poziomu zużycia sprężonego powietrza przez poszczególne maszyny, linie lub obszary produkcyjne ma istotne znaczenie dla:

optymalnej konfiguracji podaży i dystrybucji sprężonego powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel serwisu:

  • wyznaczenie zużycia sprężonego powietrza i strat powodowanych przez nieszczelności
  • wyznaczenie charakterystycznych wartości ciśnienia i przepływu

 

Zakres usługi:

  • dokładny pomiar zużycia sprężonego powietrza w stanie statycznym (przestój) i dynamicznym (praca)
  • rejestracja parametrów – zużycie powietrza przypadające na cykle pracy,  średnie zużycie minutowe,  maksymalne i minimalne ciśnienie w cyklu, maksymalne i minimalne natężenie przepływu
  • dokumentacja i analiza wyników pomiarów

 

Korzyści dla klientów:

  • wykazanie rzeczywistego zużycia sprężonego powietrza przez po szczególne maszyny, linie lub obszary
  • eliminacja niepożądanego spadku ciśnienia lub zbędnego zużycia energii na skutek niedostatecznej podaży powietrza
  • określenie wielkości i kosztów zużycia sprężonego powietrza związanego z nieszczelnościami
  • możliwość optymalnej konfiguracji dostaw sprężonego powietrza
  • wyznaczenie potencjalnych źródeł oszczędności

Ocena wydajności energii sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO/DIS 11011

Atest niemieckiej organizacji TÜV Süd

Certyfikacja