Usługi oszczędzania energii

Usługi oszczędzania energii

Wysokie ceny energii, rosnąca presja kosztów oraz świadomość dotycząca ochrony środowiska niewątpliwie sprawiają, że efektywność energetyczna stała się dla wszystkich kluczowym wyzwaniem biznesowym. Usługi oszczędzania energii Festo są zgodne z normą DIN EN ISO 11011 i zapewniają dopasowaną do indywidualnych wymogów systematyczną oraz zrównoważoną identyfikację, a także optymalne wykorzystanie potencjalnych oszczędności związanych ze sprężonym powietrzem.

PreAudit jako nawigator

Energy Saving Services Kompass

Chcesz zwiększyć efektywności energetycznej całego systemu sprężonego powietrza, ale nie wiesz od czego zacząć? Dzięki naszemu rozwiązaniu PreAudit możesz natychmiast wykryć słabe punkty systemu oraz upewnić się jakie rozwiązania najlepiej wykorzystać w Twoim systemie sprężonego powietrza.

Podczas analizy PreAudit badamy wytwarzanie i przygotowanie sprężonego powietrza, oceniamy wykorzystanie sprężarki, analizujemy jakość sprężonego powietrza oraz mierzymy spadek ciśnienia w systemie. W ramach tego szybkiego sprawdzenia przeprowadzamy również reprezentatywne wykrywanie przecieku urządzenia i sprawdzamy jego efektywność pneumatyczną. Otrzymujesz szczegółowy raport zawierający dokładne dane oraz zalecenia działań posortowane w kolejności priorytetów. Dokumentacja może zawierać także wartości emisji CO2, które wiele firm musi podać w swoich raportach o zrównoważonym rozwoju, na przykład zgodnie z wytycznymi GRI lub GHG.

Efektywność energetyczna jako usługa modułowa dostosowana do Twoich potrzeb
Usługi oszczędzania energii Festo są modułowe, dzięki czemu mogą być dokładnie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Ty decydujesz, czy chcesz skorzystać z analizy PreAudit, czy tylko z poszczególnych modułów usług albo pełnego audytu. Ty określasz cele a my dostosowujemy do nich zakres usług.

Moduły usługi audytu

Energy Saving Services Module

1 Analiza energetyczna wytwarzania sprężonego powietrza

Do osiągnięcia celu, jakim jest energooszczędne wytwarzanie sprężonego powietrza, potrzebny jest unikalny, niezawodny profil zużycia powiązany z czasem działania. Dopiero wtedy można zoptymalizować dobór oraz czas pracy sprężarki.

Usługa ta polega na pomiarze poboru mocy i przepływu sprężonego powietrza oraz poziomu ciśnienia i przepustowości. Pomiary są wykonywane podczas pracy urządzenia, niezależnie od producenta. Kontrola dokumentuje wymagania dotyczące poboru mocy i sprężonego powietrza, a także wahania zużycia pomiędzy obciążeniem normalnym i szczytowym na przestrzeni kilku dni. Finalnie otrzymasz szczegółowy raport, który jasno pokazuje zużycie i koszty energii, określa rezerwy mocy oraz potencjalne oszczędności.

Energy Saving Services Drucklufterzeugung

Twoje korzyści:

 • Pomiar niezależnie od producenta
 • Pomiar podczas pracy
 • Przejrzysty obraz zużycia energii całego systemu
 • Wiedza na temat rezerw mocy systemu

2 Analiza jakości sprężonego powietrza

Jakość sprężonego powietrza ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji: olej, woda lub cząstki stałe w sprężonym powietrzu powodują niepotrzebne zużycie energii i skracają żywotność komponentów pneumatycznych. Ma to również wpływ na niezawodność procesu, a w najgorszym przypadku może spowodować nagłe zatrzymanie maszyny. Z drugiej strony, optymalnie dobrany system sprężonego powietrza pozwala natychmiast zmniejszyć koszty energii.

Można to osiągnąć za pomocą profesjonalnej analizy jakości sprężonego powietrza, podczas której analizujemy scentralizowane i zdecentralizowane przygotowanie sprężonego powietrza, mierzymy temperaturę powietrza, poziom ciśnienia, resztkową zawartość oleju i wyznaczamy ciśnieniowy punkt rosy. W końcowym raporcie otrzymujesz precyzyjne zalecenia dotyczące optymalizacji jakości sprężonego powietrza.

Energy Saving Services Druckluftqualität

Twoje korzyści:

 • Zapewnienie optymalnej jakości sprężonego powietrza
 • Większa żywotność komponentów pneumatycznych
 • Zminimalizowana ilość nieoczekiwanych przerw w produkcji
 • Zdefiniowane dostosowanie przygotowania sprężonego powietrza do wymagań

3 Pomiar spadku ciśnienia

Dystrybucja sprężonego powietrza w systemie jest często zaniedbywana a jej koszty niedoceniane jako znaczący potencjał oszczędności. Zmniejszając ciśnienie o 1 bar możesz zaoszczędzić do 8% energii potrzebnej do wytwarzania sprężonego powietrza. Ponadto, warunkiem wstępnym niezawodnych procesów jest stabilny poziom ciśnienia.

Podczas pomiaru spadku ciśnienia czujniki używają rejestratorów danych do równoczesnego rejestrowania profilu ciśnienia w kilku punktach systemu sprężonego powietrza. Określamy również zakres ciśnienia i identyfikujemy spadki ciśnienia. Otrzymasz dokładne dane i jasne zalecenia dotyczące dostępnych opcji pozwalających zmniejszyć ciśnienie w Twoim systemie.

Energy Saving Services Druckabfallmessung

Twoje korzyści:

 • Niższe koszty dzięki redukcji ciśnienia
 • Niezawodne procesy dzięki stałemu poziomowi ciśnienia

4 Analiza zużycia sprężonego powietrza

Dokładna wartość zużycia sprężonego powietrza na cykl maszyny jest kluczowym parametrem oceny efektywności energetycznej maszyn i systemów. Jest to również podstawa prawidłowego planowania i doboru zasilania sprężonym powietrzem. Unikaj spadków ciśnienia spowodowanych przez niedowymiarowanie oraz niepotrzebne i kosztowne zawyżanie parametrów. Jednie na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia można precyzyjnie określić ilość sprężonego powietrza zużywanego przez Twoje urządzenia oraz poziom przecieków.

Usługa ta polega na pomiarze zużycia sprężonego powietrza i poziomu ciśnienia podczas przestoju i podczas pracy, a także na określeniu średniego zużycia i poziomu ciśnienia. Dowiesz się, gdzie sprężone powietrze jest używane niewłaściwie i jak to można usprawnić.

Energy Saving Services Druckluftverbrauch

Twoje korzyści:

 • Określenie rzeczywistego zużycia sprężonego powietrza przez poszczególne urządzenia
 • Brak niepożądanego spadku ciśnienia z powodu niedostatecznego zasilania powietrzem
 • Brak niepotrzebnego zużycia energii z powodu nadmiernego zasilania powietrzem
 • Zdiagnozowanie strat sprężonego powietrza w wyniku przecieków
 • Możliwość optymalnej konfiguracji doprowadzenia sprężonego powietrza do urządzenia

5 Wykrywanie i eliminowanie przecieków

Przecieki w systemie sprężonego powietrza powodują straty energii i kosztów, a także mają negatywny wpływ na niezawodność procesu. Dlatego wykrywanie, dokumentowanie i eliminowanie przecieków w systemach sprężonego powietrza jest istotnym sposobem na zwiększenie efektywności.

W ramach tej usługi wykonujemy fachowy przegląd całego systemu sprężonego powietrza, od wytwarzania powietrza po odbiorniki pneumatyczne, wykrywamy przecieki za pomocą czułych czujników ultradźwiękowych podczas działania urządzeń oraz klasyfikujemy je według wielkości i kosztów. Przygotowujemy również szczegółową dokumentację wraz z opcjami optymalizacji oraz listę zalecanych napraw w kolejności ich pilności. Otrzymasz raport dostępny online na naszym portalu oceny oszczędności energii Festo, który pozwala w prosty i uporządkowany sposób monitorować eliminowanie przecieków. Możesz teraz w końcu określić wielkość strat energii i emisji CO2.

Energy Saving Services Leckage

Twoje korzyści:

 • Brak przerw w produkcji
 • Przejrzysty obraz strat energii i kosztów oraz emisji CO2
 • Wykrywanie przecieków za pomocą czujników ultradźwiękowych
 • Ocena i klasyfikacja poszczególnych przecieków
 • Szczegółowa lista wymaganych działań naprawczych oraz części zamiennych
 • Dostęp online do danych przez portal oceny oszczędności energii

6 Analiza urządzenia pod kątem efektywności energetycznej

Utrzymuj stabilność procesów i obniżaj koszty poprzez strategiczne i przyszłościowe projektowanie systemu sprężonego powietrza.

W ramach analizy urządzeń doświadczeni specjaliści w zakresie sprężonego powietrza wykonują pomiar natężenia przepływu, zużycia i ciśnienia w poszczególnych zastosowaniach pneumatycznych, określają straty sprężonego powietrza i możliwości wprowadzenia usprawnień. Nasi eksperci wykorzystują tę analizę do podania konkretnych zaleceń oraz do oszacowania kosztów, oszczędności i oczekiwanego okresu amortyzacji dostępnych rozwiązań. Wyniki i zalecenia otrzymasz w formie szczegółowego raportu. Na życzenie możemy zająć się instalacją/modyfikacją opracowanych rozwiązań.

Energy Saving Services Maschinenanalyse

Twoje korzyści:

 • Regularny przegląd pneumatycznej efektywności energetycznej systemu
 • Szybka identyfikacja środków, które są uzasadnione ekonomicznie oraz technicznie możliwe do wykonania
 • Dokumentacja analizowanych rozwiązań sprężonego powietrza
 • Na zapytanie: instalacja i uruchomienie opracowanych rozwiązań

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak można oszczędzać energię i obniżyć koszty eksploatacji dzięki usługom Energy Saving Services oferowanym przez Festo.