Analiza jakości sprężonego powietrza

Analiza jakości sprężonego powietrza firmy Festo

Obecność oleju, wody lub cząstek stałych w sprężonym powietrzu ma negatywny wpływ na trwałość komponentów i zespołów pneumatycznych.

W efekcie rosną nie tylko koszty operacyjne ale przede wszystkim te wynikające z nieplanowanych przestojów.

 

 

 

 

 

   

Cel serwisu:

 • zwiększenie sprawności maszyn i niezawodności procesów
 • zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu
 • weryfikacja wymaganej klasy powietrza ISO 8573

 

Zakres usługi:

 • centralny lub rozproszony pomiar jakości sprężonego powietrza
 • kontrola zespołów przygotowania powietrza, pomiar zawartości wody i oleju
 • wyznaczenie ciśnieniowego punktu rosy
 • pomiar temperatury i ciśnienia powietrza
 • dokumentacja i analiza wyników   

 

Korzyści dla klientów:

 • zapewnienie optymalnej jakości sprężonego powietrza
 • większa trwałość elementów pneumatycznych
 • ograniczenie do minimum występowania nieoczekiwanych usterek maszyn
 • możliwość modyfikacji sposobu przygotowania sprężonego powietrza na podstawie uzyskanych danych

 

Ocena wydajności energii sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO/DIS 11011

Atest niemieckiej organizacji TÜV Süd

Certyfikacja