Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Attention!Jeżeli któryś z niżej wymienionych przypadków dotyczy Twojego zastosowania, bezzwłocznie skontaktuj się z doradcą Festo:

 

Warunki otoczenia i pracy lub medium robocze różnią się od podanych specyfikacji technicznych.

Produkt jest przeznaczony do wykonywania funkcji bezpieczeństwa.

Wymagana jest analiza ryzyka bezpieczeństwa.

Nie masz pewności, czy produkt jest odpowiedni do planowanego zastosowania.

Nie masz pewności, czy produkt jest odpowiedni do zastosowania w funkcjach bezpieczeństwa.