Importowanie/eksportowanie list części

Importowanie list części

Importowanie plików CSV

Listę zamówień w formacie CSV można przesłać bezpośrednio od sklepu online.
Z rozwijanej listy wybierz kolumny numeru części oraz ilości.
Aplikacja automatycznie rozpoznaje numery części Festo i umieszcza je w koszyku. Gdy produkty są już w koszyku, sprawdza się odpowiadające im ceny i terminy dostaw. Przetworzony koszyk może zostać zamówiony lub zapisany.

Up

Importowanie numerów części z katalogu na DVD

Aby zaimportować koszyk wyeksportowany z katalogu elektronicznego na dysku CD-ROM do sklepu online, należy wykonać następujące czynności:

 

1. Kliknij przycisk „Importuj koszyk”.
2. W górnej części wybierz „Plik CSV w formacie Festo”.
3. Kliknij przycisk „Przeglądaj” i wybierz plik, który chcesz zaimportować.
4. Kliknij przycisk „Start”.
5. Produkty z pliku zostaną zaimportowane do sklepu online. Następnie będą sprawdzone ich ceny i czasy dostawy.

Up

Funkcja kopiowania i wklejania

Aby zaimportować przy użyciu funkcji kopiowania i wklejania, kliknij przycisk „Importuj listę części”. Można tu szybko skopiować numery części Festo i ich ilości (np. z tabeli aplikacji Excel) i wkleić je do wyświetlonego okna.

Należy pamiętać, że ta funkcja jest ograniczona do 100 numerów części.

Up

Plik CSV

Rozszerzenie pliku „CSV” oznacza „wartości rozdzielone przecinkami”. Jest to format pliku tekstowego używany do przechowywania prostych danych. Listy produktów w tym formacie można tworzyć w dowolnej aplikacji, która zapisuje pliki w formacie CSV.

Import listy częsci elementów - przykładowy film

 

Up

Eksportowanie koszyków

Eksportowanie koszyka do pliku

Można zapisać istniejący koszyk do pliku, klikając przycisk „Eksportuj koszyk”. Plik ten można otworzyć w programie Excel lub edytorze tekstowym, a także zaimportować do wymaganej aplikacji.
Kliknij przycisk „Ustawienia”, aby zdefiniować pola do wyeksportowania i określić, w jakich kolumnach mają się pojawić informacje.

Up

Ustawienia przeglądarki dla eksportu

Aby mieć możliwość eksportowania koszyków, sprawdź, czy w ustawieniach zabezpieczeń włączono opcję automatycznego monitowania o pobieranie pliku.
Jeśli opcja ta nie jest włączona, uaktywnij ją w sposób pokazany poniżej.

 

Up