Pneumatyka i zabezpieczenie przed wybuchem

    ATEX

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX)

Od 1 lipca 2003 roku urządzenia i systemy zabezpieczające, które są przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, muszą mieć atest zgodny z dyrektywą UE 94/9/WE. Dyrektywa ta harmonizuje różne wymogi, stosowane wcześniej na terenie UE. Ma to na celu ujednolicenie poziomu bezpieczeństwa i likwidację barier handlowych.
Dyrektywa 94/9/WE stanowi także uzupełnienie wcześniejszych dyrektyw. Nowością wprowadzaną w tej dyrektywie jest fakt, że urządzenia nieelektryczne, takie jak napędy pneumatyczne, także muszą mieć atest.

Obecnie dostępnych jest 7700 produktów Festo mających atesty do różnych kategorii ochrony przed wybuchami. Będziemy sukcesywnie zwiększać ich liczbę. Pracujemy nad tym cały czas.

Produkty zaaprobowane zgodnie z dyrektywą 94/9/WE

Aby zapoznać się z atestowanymi (aprobowanymi) produktami, skorzystaj z opcji

Cechy w katalogu online:

Napędy pneumatyczne

Systemy pozycjonowania serwopneumatycznego

Zawory

Wyspy zaworowe

Czujniki

Przygotowanie sprężonego powietrza

 

W dziale „Ochrona i zabezpieczenie przeciwwybuchowe" należy wybrać strefę ATEX. Wyniki wyszukiwania pokażą atestowane produkty.

Należy zwrócić uwagę, że atest może zależeć także od konfiguracji produktu.

 

Produkty niewymagające atestu dla stref potencjalnie zagrożonych wybuchem:

Deklaracja producenta 

 

ATEX - często zadawane pytania

Informacje oraz często zadawane pytania dotyczące ATEX można znaleźć na naszej

Wiki ATEX