Oprogramowanie i usługi — często zadawane pytania

Katalog elektroniczny

Czy w katalogu można znaleźć części zamienne?

Części zamienne znajdują się w oddzielnym katalogu: Katalog części zamiennych Ten katalog jest dostępny tylko w formie internetowej.

Up

Katalog elektroniczny — wskazówki i porady

 

Katalog elektroniczny — wskazówki i porady

Up

W jaki sposób można szybko i łatwo znaleźć produkty?

Istnieją trzy sposoby wyszukiwania:

 • Przeglądanie produktów poprzez ich wyszukiwanie przy użyciu drzewa produktów lub zdjęć. Szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze „Katalog elektroniczny — wskazówki i porady”, rozdział 1 „Rozpoczęcie pracy — przeglądanie produktów: od rodziny do produktu”.
 • Wyszukiwanie tekstowe podobnie jak w wyszukiwarce internetowej. Wystarczy wpisać szukaną frazę, kod typu lub numer części, aby wyświetlić wyniki. Szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze „Katalog elektroniczny — wskazówki i porady”, rozdział 2 „Wyszukiwanie tekstowe”.
 •  Tradycyjne wyszukiwanie w katalogu na dysku DVD. Znasz numer części lub oznaczenie typu? Jeśli tak, możesz użyć opcji Wyszukiwanie bezpośrednie na stronie startowej i wyświetlić całą listę produktów.
  Wybierz kolumnę, w której chcesz przeprowadzić wyszukiwanie, następnie wpisz szukaną frazę oraz numer części.
 •  Podczas wybierania z drzewa produktów i na podstawie zdjęć można też określić właściwości. Wyniki wyszukiwania można ograniczać na podstawie właściwości z karty danych.

Up

Co zrobić, jeśli preferowana jest inna przeglądarka?

Katalog produktów Festo jest aplikacją klient-serwer uruchamianą z poziomu przeglądarki dostarczanej przez serwer, na którym jest udostępniona. Można też używać innej przeglądarki, np. Microsoft Internet Explorer, Firefox lub Netscape.

Aby mieć pewność, że katalog działa bezproblemowo z poziomu przeglądarki Opera, należy zmienić kilka jej ustawień. Instrukcje można znaleźć w części

Ustawienia przeglądarki Opera.

Up

Gdzie w katalogu elektronicznym można znaleźć rysunki 2D w skali?
Rysunki 2D dostępne są poprzez opcję modeli 3D. Oznacza to, że najpierw trzeba wygenerować model 3D żądanego produktu przy użyciu przycisku kompasu lub przycisku 2D/3D-CAD, a następnie użyć funkcji 2D derivation (Uzyskaj model 2D) w celu utworzenia rysunku w skali w sześciu widokach i wyeksportowania go.

Up

Gdzie można uzyskać dane CAD produktów Festo?

Katalog produktów Festo na dysku DVD-ROM zawiera modele CAD produktów we wszystkich neutralnych formatach.
Nasz katalog internetowy zawiera dane CAD prawie wszystkich produktów, zawsze aktualne i w około 45 formatach.

Up

W jaki sposób ustawić tłoczysko lub ruchome części w trójwymiarowym modelu CAD?
Aby ustawić tłoczysko lub inne ruchome części, należy zmienić zakres wartości. Przejdź do menu Dodatki\Zakres wartości zadanej, dwukrotnie kliknij element wyświetlony w oknie i wprowadź nową pozycję z zadanego zakresu wartości.

Up

Czy można dodać własny numer elementu do katalogu?
Tak. Własne numery części można wprowadzać w kolumnie „Twój numer części” w koszyku.

Up

Skąd można pobrać aktualizacje do katalogu produktów Festo na dysku DVD?

Bieżące aktualizacje katalogu produktów na dysku DVD można znaleźć w części „Aktualizacje i narzędzia dla tego katalogu” na stronie startowej.

Up

Czy podczas uruchomienia programu można wyświetlać od razu koszyk i wyszukiwanie bezpośrednie?

Tak, jest to możliwe. Do otwarcia koszyka i przeprowadzenia wyszukiwania bezpośredniego zaraz po uruchomieniu katalogu produktów można użyć poniższych poleceń.
/QD strona startowa, wyszukiwanie bezpośrednie
/QS strona startowa, koszyk
/QDS strona startowa, wyszukiwanie bezpośrednie, koszyk
/QSD strona startowa, koszyk, wyszukiwanie bezpośrednie

Up

Zalecana konfiguracja komputera
 • PC, nie starszy niż czteroletni
 • Laptop, nie starszy niż dwuletni
 • Pentium IV, 2,4 GHz i więcej lub AMD 2400 xp lub nowszy
 • 1 GB RAM
 • Napęd DVD-ROM
 • Rozdzielczość ekranu 1280x1024 pikseli
 • System Windows XP SP2 lub Vista
 • 2,5 GB wolnego miejsca na twardym dysku dla pełnej instalacji
 • Microsoft Internet Explorer 7.0
 • Adobe Acrobat Reader 7.0

Up

Czy zainstalowana wersja programu FluidDRAW® będzie współpracować z nowym katalogiem?

Podczas instalacji katalogu dostępna jest opcja aktualizacji programu FluidDRAW® do wersji 4. Po zainstalowaniu tej aktualizacji uaktualniane jest połączenie między katalogiem i programem FluidDRAW®, dzięki czemu dostępne są nowe funkcje. Patrz także www.fluiddraw.de

Up

FluidDraw®

Czy są dostępne aktualizacje do programu FluidDraw®?

Program FluidDraw® jest stale rozbudowywany. Aktualizacje do programu FluidDraw® można znaleźć na stronie www.fluiddraw.de

Up

Czy zainstalowana wersja programu FluidDraw® będzie współpracować z nowym katalogiem?

Program FluidDRAW współpracuje bezproblemowo z katalogiem elektronicznym, ale można go także używać bez katalogu.

Up

W jaki sposób powiązać program FluidDraw® z katalogiem elektronicznym (xDKI)?

Interfejs z katalogu elektronicznego do programu FluidDraw® jest wykrywany automatycznie. Użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Up

Czy w programie FluidDraw® można używać własnych ramek?

Własne ramki można zaimportować do programu FluidDraw® w formacie DXF.

Up

Czy program FluidDraw® jest także dostępny w innych językach?

Menu programu FluidDraw® jest dostępne w siedmiu językach, które można wybrać w łatwy sposób.

Up

Gdzie można uzyskać instrukcję obsługi programu FluidDraw®?

Instrukcje obsługi — podobnie jak oprogramowanie — są cały czas aktualizowane.

Więcej informacji i najnowsze materiały do pobrania

Up

Czy zainstalowana wersja programu FluidDRAW® będzie współpracować z katalogiem elektronicznym?

Podczas instalacji katalogu dostępna jest opcja aktualizacji programu FluidDRAW® do wersji 5. Po zainstalowaniu tej aktualizacji uaktualniane jest połączenie między katalogiem i programem FluidDRAW®, dzięki czemu dostępne są nowe funkcje.
Patrz także www.fluiddraw.de

Up

Czy program FluidDraw® może być używany w sieci?

Program FluidDraw® może być używany w sieci.
Podczas instalowania wersji 5.0 lub wyższej wyświetlany jest monit o instalację na komputerze lub na serwerze.

Ze względu na dodatkowe zabezpieczenia dla aplikacji systemu Windows nie jest możliwe uruchamianie programów bezpośrednio z udziału sieciowego lub dysku sieciowego. Aby uniemożliwić rozpowszechnianie szkodliwych programów w sieci, w przypadku zaufanych programów wymagane są dodatkowe zabezpieczenia sieciowe.

W razie potrzeby ustawienia te mogą zostać wygenerowane automatycznie podczas instalacji programu FluidDraw. W takim wypadku należy wykonać instalację kliencką z każdego komputera, z poziomu którego program FluidDraw będzie uruchamiany z sieci.

 Clientinstallation

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Wykonaj instalację na serwerze i zainstaluj program FluidDraw w folderze, do którego mają dostęp komputery (prawo odczytu).

Uruchom instalację kliencką na każdym komputerze i wybierz opcję ustawienia żądanych uprawnień uruchamiania.

Uwaga: Podczas instalacji klienckiej na lokalnym dysku twardym nie są zapisywane żadne pliki. Zamiast tego tworzone jest łącze do napędu sieciowego, które umożliwia dostęp do plików. Oznacza to, że gdy dostępne są aktualizacje, wystarczy zaktualizować tylko instalację na serwerze. Nie ma potrzeby uzyskiwana dostępu do poszczególnych komputerów.

 

Wskazówka:

Automatyczne ustawianie uprawnień uruchamiania na komputerach klienckich:

Uprawnienia uruchamiania należy ustawić na każdym komputerze klienckim. Jeśli zainstalowane jest środowisko .NET, w komputerze musi znajdować się następujący plik:

%WIN%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\caspol.exe

 

Można to uzyskać, wpisując następujące parametry:

 

-q -m -ag 1 -url file:"%DIR%\bin\*" FullTrust -name FluidDraw_Path

 

(gdzie %DIR% jest głównym katalogiem programu FluidDraw). Na przykład:

X:\Program\Festo\FluidDraw5, gdzie X jest napędem sieciowym.

 

Ważne: System Windows nie rozpoznaje różnych sposobów zapisu tej samej ścieżki (UNC lub DOS). Zamiast tego porównywane są ciągi tekstowe. Dlatego ścieżka musi zostać wpisana tak samo jak łącze.

Up