Zawory i wyspy zaworowe — często zadawane pytania

Zawory sterujące

Wyspa zaworowa

Fieldbus

Zawór proporcjonalny

Zawór dławiący

Osprzęt

...

Zawory sterujące

Does Festo do valves for 12 volts?

Yes, e.g. the VUVG or MFH valve series

More valves can be found in the online catalogue with the "Feature search".

Up

Czy dostępne są metalowe płyty przyłączeniowe do zaworów CPE?

Tak, to jest nowość: dwie do 10 pozycji zaworowych dla zaworów CPE10, CPE14 i CPE18.

Przykład identyfikacji: CPE18-PRS-3/8-6

Up

Zawory CPE10 i CPE14 są sterowane przez gniazdo wtykowe z kablem KMYZ-9-... Czy dostępne są inne gniazda wtykowe z kablem, których można użyć?

Gniazda wtykowe z kablem KMYZ-9 są wyposażone w funkcję redukcji natężenia prądu cewki. Między innymi zmniejszone jest wydzielanie ciepła. Ma to szczególne znaczenie, gdy kilka zaworów jest zmontowanych razem w celu utworzenia bloku zaworowego. W przypadku indywidualnych zaworów (które nie tworzą bloku) można także użyć gniazda wtykowego z kablem KMYZ-3 bez funkcji redukcji prądu podtrzymania.

Up

Jaki jest kod typu następnej generacji zaworów CPE...-M1H?

Lista

Up

Czy specyfikacja przepływu dla zaworu odnosi się do sprężonego czy niesprężonego powietrza?

Festo mierzy natężenie przepływu zaworu przy ciśnieniu zasilania 6 bar i ciśnieniu wyjściowym 5 bar (delta p = 1 bar). Mierzona i udokumentowana w katalogu ilość powietrza odnosi się do niesprężonego powietrza.

Up

Czy możliwa jest konwersja zaworu CPE-... o funkcji 3/2 na funkcję 2/2?

Nie. Nie jest to możliwe w tym typie zaworu.

Up

Czy możliwa jest konwersja zaworu CPE-... o funkcji 5/2 na funkcję 3/2?

Tak. Wystarczy wkręcić wtyczkę zaślepkę w jeden z portów roboczych (port 2 lub 4).

Up

Czy zawory CPE o funkcji 5/2 i 3/2 można stosować zamiennie na płycie przyłączeniowej (montaż bateryjny)?

Nie. Zawory 3/2 serii CPE nie pasują do płyty przyłączeniowej.

Up

Jaki moment dokręcania jest dozwolony przy dokręcaniu zaworu ISO do płyty przyłączeniowej?

 

Wielkość Wielkość śruby Moment dokręcania
ISO 1 M 5 3 Nm
ISO 2 M 6 5 Nm
ISO 3 M 8 6 Nm

 

Up

Jaki jest zalecany moment dokręcania zaworów Mini ISO i płyt przyłączeniowych?
Wielkość Moment dokręcania
ISO 01 1,5...1,8 Nm
ISO 02 0,8...1 Nm

 

Up

Czy istnieją zamienniki zaworów typu MFH/JMFH/VL/J-5-3,3, które nie są już dostępne?

Tak. Mają one oznaczenie typu MFH/JMFH/VL/J-5-PK-3. W takim przypadku sam zawór z odpowiednią płytą przyłączeniową (z przyłączami nasadkowymi do przewodów 3 mm) tworzą gotową do zainstalowania jednostkę. Dla poprzednich typów zaworów taka płyta przyłączeniowa była dostępna jako osprzęt dodatkowy.

Up

Zawór MFH-3-...-S jest dopuszczony do stosowania w zakresie podciśnienia. Czy do wszystkich portów można podłączyć podciśnienie?

Nie. Bezpieczna praca w zakresie podciśnieniowym jest możliwa tylko po podłączeniu podciśnienia do portu 1. Nie jest możliwe zamknięcie portu 3 podczas pracy z podciśnieniem.

Up

Dlaczego zawór Tiger MOFH-3-... nie jest dostępny jako zawór pomocniczego sterowania pneumatycznego?

Zawór Tiger MFH-3-...-S (z pomocniczym sterowaniem pneumatycznym) pracuje rewersyjnie w zakresie ciśnienia i może być używany jako otwarty lub zamknięty w stanie bez zasilania lub jako deflektor ciśnienia, dlatego ma te same funkcje, co zawór MOFH z pomocniczym sterowaniem pneumatycznym.

Up

Jakie jest przypisanie przyłączy w centralnej wtyczce w zaworach typu J/MEBH?

Przypisanie przyłączy dla zaworu MEBH jest przedstawione w karcie katalogowej.
Przypisanie przyłączy dla zaworu JMEBH jest przedstawione w karcie katalogowej.

 

Up

Jakie jest przypisanie przyłączy w centralnej wtyczce w zaworach J/MDH?

Przypisanie przyłączy w zaworze MDH jest przedstawione w karcie katalogowej MDH.

Przypisanie przyłączy w zaworze JMDH jest przedstawione w karcie katalogowej JMDH.

 

Up

Czy szybkie zawory typu MH2.. 3/2 z zamkniętym i otwartym położeniem wyjściowym mogą być zamontowane razem ma płycie przyłączeniowej?

Nie. Nie jest to dozwolone. Na płycie przyłączeniowej mogą być zasilone tylko zawory tego samego typu.

Up

Którego zaworu można użyć w zakresie podciśnienia bez pomocniczego sterowania pneumatycznego?

Gdy ciśnienie robocze jest bardzo niskie lub wchodzi w zakres podciśnienia, zawór sterujący musi być sterowany pomocniczym sterowaniem pneumatycznym lub musi być zaworem sterowanym bezpośrednio. Szybkie zawory MHE2, MHE3 i MHE4 są sterowane bezpośrednio i dlatego można ich używać w zakresie podciśnienia bez pomocniczego sterowania pneumatycznego.

Up

Czy Festo oferuje zawory o zakresie ciśnienia roboczego do 16 bar?

Tak. Zawory ISO i Mini ISO mogą być używane z ciśnieniem roboczym do 16 bar w wersjach z pomocniczym sterowaniem pneumatycznym. Ciśnienie sterowania jest jednak ograniczone do 10 bar.

Up

Czy Festo oferuje obwód ochronny do cewek elektromagnesu?

Gniazda wtykowe z kablami z wyświetlaczami LED mają wbudowane warystory lub diody Zenera w celu ochrony obwodu.
Dostępne są też podkładki świecące MF-LD, MC-LD, MV-LD, ME-LD i MEB-LD, które także mają wbudowany obwód zabezpieczający w wersji 24 V.

Up

Czy Festo oferuje zawory do mediów płynnych?

Tak. Zawór VZWM w wykonaniu z mosiądzu lub stali nierdzewnej może być używany z mediami płynnymi. Zawory kulowe — w wykonaniu z mosiądzu lub stali nierdzewnej — także mogą być używane i sterowane pneumatycznie.

Up

Czy dostępne są zawory, w których położenia przełączania można sygnalizować wyłącznikami zbliżeniowymi?

Tak. Festo oferuje różne zawory ISO, które spełniają to wymaganie.

 

Nr części Typ Wielkość ISO Wielkość przyłącza
185994 MDH-5/2-D-1-FR-S-C-A-SA ISO 1 1/4"
188005 MDH-5/2-D-2-FR-S-C-A-SA ISO 2 3/8"
188006 MDH-5/2-D-3-FR-S-C-A-SA ISO 3 1/2"

 

Up

Niektóre zawory mają symbol PK-3 w oznaczeniu typu. Co on oznacza?

Oznaczenie typu PK-... oznacza, że przewód jest podłączony do króćca. Liczba na końcu oznaczenia PK-... (np. PK.3) oznacza średnicę wewnętrzną przewodu. Odpowiedni przewód to np. PU-3.
W tym przypadku można także użyć standardowego przewodu PUN-4x0,75. Wymagana jest jednak większa siła do wepchnięcia przewodu w króciec.

Up

Czy zawory Festo mają atest UL lub CSA?

Wiele zaworów Festo ma aprobatę UL lub CSA. W odróżnieniu od Europy nie są jednak dostępne atesty w postaci deklaracji. Aby sprawdzić, czy dany zawór znajduje się na liście UL i ma atest, należy wejść na
stronę internetową UL.

Up

Czy dostępne są zawory/siłowniki przeznaczone specjalnie dla branży motoryzacyjnej?

Dostępne są zawory i siłowniki przeznaczone specjalnie dla branży motoryzacyjnej. Są one wymienione w oddzielnych katalogach motoryzacyjnych dostępnych na dysku CD-ROM w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim (numer do zamówienia 53836).

Up

Jak można sprawdzić, czy zawór jest uszkodzony?

Jeśli powietrze wydostaje się przez port 3 lub 5, istnieje prosty sposób na sprawdzenie zaworu.

Jeśli port roboczy 2 jest ustawiony w przypadku zaworu 5/2 lub 5/3 i powietrze wydostaje się przez port 5, poluzowany jest przewód na porcie. Jeśli powietrze nadal wydostaje się z zaworu, jest on uszkodzony; jeśli wydostaje się z przewodu, uszkodzony jest element za zaworem (zwykle napęd).

Jeśli ustawiony jest port roboczy 4 i powietrze wydostaje się z portu 3, poluzowany jest przewód na porcie 2. Jeśli powietrze wydostaje się z przewodu, uszkodzony jest napęd, natomiast jeśli wydostaje się z zaworu, uszkodzony jest zawór.

Up

Co oznaczają cyfry (2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3) w oznaczeniu zaworu?

Pierwsza cyfra oznacza liczbę portów pneumatycznych, a druga określa liczbę położeń przełączania.
Przykład: zawór 2/2 ma dwa przyłącza robocze i dwa położenia przełączania.

Up

Wyspa zaworowa

Czy dostępne są wyspy zaworowe, które umożliwiają monitorowanie stanu zaworów (pozycji tłoka)?

Tak. Dostępne są takie zawory dla wyspy zaworowej VTSA.

  Funkcja Nr części
VTSA Wyjście PNP z kablem 560723
Wyjście NPN z kablem 560742
VTSA Wyjście PNP z wtyczką przyłączeniową 560724
Wyjście NPN z wtyczką przyłączeniową 560743
VTSA Dla pojedynczej płyty przyłączeniowej
Wyjście PNP z kablem
560725
Dla pojedynczej płyty przyłączeniowej
Wyjście NPN z kablem
560744
VTSA Dla pojedynczej płyty przyłączeniowej
Wyjście PNP z wtyczką przyłączeniową
560726
Dla pojedynczej płyty przyłączeniowej
Wyjście NPN z wtyczką przyłączeniową
560745

Up

Czy przypisanie styków zasilania jest identyczne we wszystkich wyspach zaworowych?

Przypisanie styków zasilania nie jest identyczne we wszystkich wyspach zaworowych.

W przypadku czterostykowych przyłączy zasilania M12 i M18 przypisanie styków jest następujące:

STYK 1 = układ 24 V

STYK 2 = obciążenie 24 V

STYK 3 = 0 V

PIN 4 = FE

 

W przypadku przyłączy wtykowych 7/8" i AIDA przypisanie styków jest inne:

Przypisanie styków

Up

Wtyczki M12 o jakich kodach są przeznaczone do wysp zaworowych?

W Festo używane są trzy różne kody wtyczek: A, B i D.

Kod A jest używany we wtyczkach przyłączeniowych siłownik-czujnik oraz w sieci DeviceNet.
Kod B jest używany do połączeń Fieldbus w sieci Profibus i Interbus (nie wchodzą w zakres produktów Festo).
Kod D jest używany w przemysłowych sieciach Ethernet, Profinet, Ethernet/IP i EtherCat.

Stecker-Codierung

Up

Czy wyspy zaworowe Festo udostępniają funkcje diagnostyczne?

Wszystkie wyspy zaworowe Festo, które są sterowane z poziomu magistrali Fieldbus, udostępniają funkcje diagnostyczne (np. wykrywanie zbyt niskiego napięcia lub zwarcia), a ich stan może być oceniany za pomocą diod LED lub bitów diagnostycznych w głównym urządzeniu sterującym.

Up

Jak nazywa się zamiennik dla węzła magistrali Fieldbus FB9?

Zamiennikiem dla wszystkich typów terminali jest FB13. Wymagany jest odpowiedni plik GSD. W niektórych przypadkach należy zastosować wtyczkę magistrali Fieldbus jako przejściówkę.

Up

W jaki sposób poprawnie wyświetlić 16-bitową wartość analogową przy użyciu terminala CPX?

Należy pamiętać, że w modułach Festo stosowany jest format liczb Motorola. W większości sterowników PLC stosowany jest jednak format liczb Intel. Z tego względu nie można wyświetlić poprawnych wartości.

Rozwiązanie: należy wykonać zamianę bajtów w programie PLC, przestawiając młodszy bajt ze starszym bajtem. W terminalu CPX w wersji 23 i nowszej można także skonfigurować format liczb jako Intel lub Motorola w pliku GSD, eliminując w ten sposób konieczność programowej zamiany bajtów.

Up

Czy moduły systemu CPI Festo można łączyć z modułami CP Festo?

Tak. Moduły z systemów CP i CPI można łączyć z sobą. W przypadku węzłów CP obowiązują jednak warunki systemu CP (16 WE/WY i maksymalnie dwa moduły).

Up

Które kable są potrzebne do podłączenia systemu CP/CPI Festo?

Kable KVI-CP-3-… są używane do podłączenia systemu CP/CPI.

Kable KVI-CP-1-… i KVI-CP-2-… mogą być zastąpione kablami KVI-CP-3-… .

Up

Czy wyspy zaworowe Festo są wyposażone w obwód ochronny?

Wszystkie wyspy zaworowe mają warystorowy obwód ochronny, który tłumi przepięcia powstające przy rozłączaniu obciążenia indukcyjnego.

Up

Ile energii elektrycznej pobiera wyspa zaworowa CPV?

Na cewkę elektrozaworu:

CPV10:    0,6 W

CPV14:    0,9 W

CPV18:    1,5 W

Przykład: wyspa zaworowa CPV14 jest wyposażona w osiem pojedynczych elektrozaworów, które są uruchamiane jednocześnie. 8 x 0,9 W = 7,2 W. Oznacza to natężenie prądu 0,3 A. Należy do tego dodać własny pobór prądu 100 mA.

Up

Czy dozwolone jest używanie dowolnej wyspy zaworowej CPV w strefie wybuchowej?

NIE! Należy to sprawdzić w przypadku każdej wyspy zaworowej!

Up

Jaka jest różnica między modułem CPX a „CPX metal”?

W module „CPX metal” bloki łączące są wykonane z metalu i nie są łączone łącznikami jak w przypadku CPX. Zamiast tego są łączone śrubami.

Jeśli połączeniem jest tylko część metalowa, nie używa się określenia „CPX metal”.

Up

Jakie są różnice pomiędzy systemami CP i CPI firmy Festo?

Linia rozszerzająca CP (węzeł magistrali CP lub CPV z linią rozszerzającą CP) umożliwia podłączenie maksymalnie jednego modułu wyjść z 16 wyjściami i jednego modułu wejść z 16 wejściami.

Linia rozszerzająca CPI (CPX-CPI lub CPV z linią rozszerzającą CPI) umożliwia podłączenie maksymalnie czterech modułów (wejść lub wyjść) z maksymalnie 32 wejściami i 32 wyjściami.

 

PODSUMOWANIE:

CP        2 moduły         16 WE/WY

CPI       4 moduły         32 WE/WY

Up

W jaki sposób można jednocześnie przełączać ciśnienie i podciśnienie w wyspie zaworowej MPA wraz z I-disc (2 x 2/2)?

Aby uzyskać informacje na ten temat, należy pobrać instrukcje.

Up

Czy zawory VPPM mogą być montowane w istniejącej wyspie zaworowej MPA?

Tak. Zawory VPPM mogą być montowane w istniejącej wyspie zaworowej MPA z połączeniem Fieldbus.

Aby można było używać zaworów VPPM, w węźle Fieldbus musi być zainstalowana najnowsza

wersja oprogramowania. Poniższa tabela przedstawia minimalną wymaganą wersję:

 

Węzeł magistrali  Data oprogramowania Wersja
CPX-FEC  15/04/08 Wer. 16
 CPX-FB6, Interbus  17/10/07 Wer. 22
 CPX-FB11, DeviceNet  23/10/07 Wer. 20
 CPX-FB13, Profibus  17/04/07 Wer. 22
 CPX-FB14, CANopen  09/10/07 Wer. 20
 CPX-FB23, CC-Link  10/10/07 Wer. 19
 CPX-FB32, EtherNet/IP  18/05/06 Wer. 11
 CPX-FB33, PROFINET, M12       08/11/07  Wer. 03
 CPX-FB34, PROFINET, RJ45  08/11/07  Wer. 01
 CPX-FB38, EtherCat Dowolna Dowolna

 

Data oprogramowania lub wersja oprogramowania węzła magistrali znajdują się na tabliczce znamionowej („SW...” lub „Rev...”, patrz poniżej)

 

Typenschild Softwarestand

Typenschild Revisionsstand

Up

Co jest potrzebne do podłączenia wyspy zaworowej Festo CPV do sterownika Siemens ET 200 Pro?

W odróżnieniu od sterownika Siemens ET 200X w sterowniku ET 200 Pro nie jest używane połączenie elektryczne ET.

Zamiast tego używana jest funkcja IC w celu zapewnienia indywidualnego połączenia elektrycznego.

Elementy mocujące do podłączenia wyspy zaworowej Festo do sterownika Siemens ET200 Pro są dostarczane przez firmę Siemens.

Dodatkowo potrzebna będzie także uszczelka Festo, którą umieszcza się pomiędzy wyspą zaworową a sterownikiem Siemens ET200 Pro.

Można ją zamówić pod następującym numerem:

 

 380631   CPV10-GE-8 do wyspy zaworowej CPV10
 380635  CPV14-GE-8 do wyspy zaworowej CPV14
 381398   CPV18-GE-8 do wyspy zaworowej CPV18

 

Up

Czy dostępne jest oprogramowanie do obsługi rozruchu terminali CPX?

Przejdź do opcji menu Wsparcie i znajdź część „Obszar pobierania: oprogramowanie, sterowniki i oprogramowanie sprzętowe”. Można tam znaleźć narzędzie CPX-Festo Maintenance Tool (CPX-FMT).

CPX-FMT jest pomocnym narzędziem do uruchamiania, konfigurowania i zaawansowanej diagnostyki wysp zaworowych CPX. W przypadku korzystania z przemysłowego węzła magistrali Ethernet, np. Ethernet/IP, ProfiNet lub Modbus/TCP, narzędzie CPX-FMT umożliwia bezpośrednią komunikację z terminalem CPX przy użyciu połączenia Ethernet.
W przypadku konwencjonalnych magistral Fieldbus komunikacja może odbywać się przy użyciu przejściówki USB (typ NEFC-M12G5-0.3-U1G5).

Up

Gdzie można znaleźć pliki GSD?

Aktualne sterowniki i oprogramowanie sprzętowe można znaleźć w opcji menu Wsparcie w części Obszar pobierania — oprogramowanie.

Up

Gdzie można uzyskać numer do zamówienia dla jednostki podstawowej wyspy zaworowej CPV?

Firma Festo na świecie

Up

Czy jest możliwa wymiana podstawowej jednostki wyspy zaworowej typu CPV-... (np. wymiana wielokrotnej płyty złączy do magistrali Fieldbus)?
Taka wymiana jest dopuszczalna, jeśli szerokość modułu i liczba zaworów są identyczne.

Up

Czy dostępne są wyspy zaworowe Festo z interfejsem AS do pracy w trybie A/B?
Wyspy zaworowe CPV10/14 z wejściami (czteropozycyjne i ośmiopozycyjne) mogą być obsługiwane opcjonalnie w trybie normalnym lub A/B.

Up

Czy wyspa zaworowa typu CPV10/14 udostępnia funkcję zamkniętego zaworu 5/3?
Funkcję zamknięcia uzyskuje się przez zastosowanie modułu zaworu „typu C” (zawór 2 x 3/2) i dodatkowego elementu CPV...-BS-5/3G-... Ten dodatkowy element jest mocowany od spodu zaworu lub do pneumatycznej wielokrotnej płyty złączy.

Up

Reguły adresowania dla wysp zaworowych CPV

Przypisanie adresów w wyspie zaworowej CPV jest realizowane od lewej do prawej strony, a dla indywidualnych położeń zaworów od przodu do tyłu.

 

 Addressing rules for CPV

 

Pozycja zaworowa w wyspie zaworowej CPV zawsze zajmuje dwa adresy, nawet jeżeli w tym miejscu jest zamontowana płyta zaślepka lub płyta separująca. Jeżeli na pozycji zaworowej jest zamontowany zawór bistabilny, stosuje się następujące przypisanie:

  • Cewka pilotowa 14 zajmuje mniej znaczący adres
  • Cewka pilotowa 12 zajmuje bardziej znaczący adres

  W przypadku pojedynczych elektrozaworów (monostabilnych) nie jest używany bardziej znaczący adres.

Up

Czy w tej samej sieci można stosować zamiennie moduły podrzędne A/B i normalne moduły podrzędne wyspy zaworowej AS-interface?
Jest to ogólnie możliwe bez żadnych ograniczeń. Przykład: 10 modułów podrzędnych i 20 modułów podrzędnych A/B podłączonych do jednego modułu nadrzędnego.

Up

Elektryczny blok łączący (EV1 lub EV2)

W przypadku wyspy zaworowej CPA jedna pozycja zaworowa zajmuje jeden lub dwa adresy w zależności do bloku łączącego.

 

Addressing rules for CPA

 

Blok łączący ...EV1 zajmuje jedno wyjście

Blok łączący ...EV2 zajmuje dwa wyjścia

Nawet jeśli blok łączący nie jest używany (wolna pozycja, zasilanie sprężonym powietrzem), odpowiednie adresy są i tak zajmowane.

Przypisanie adresów w wyspie zaworowej CPA jest realizowane od lewej do prawej strony, a dla indywidualnych położeń zaworów od tyłu do przodu.

 

Up

Jakie dane są wymagane do zamówienia dodatkowych lub zamiennych modułów zaworów do wysp zaworowych typu CPV/CPA?
Każdy moduł zaworu ma własny numer części. Zwykle składa się on z sześciu cyfr. Taki numer jest wystarczający. Jeśli znana jest wyspa zaworowa, można też użyć litery kodu, np. M dla 5/2 mono.

Up

Czy funkcja SFC12 sterownika PLC PLC może być używana wraz z wyspą zaworową CPX w sieci Profibus DP?

Tak. Adres diagnostyczny wyspy zaworowej CPX musi być jednak używany jako adres transferowy, a nie jako adres Profibus.

Up

Fieldbus

Które bazujące na Ethernet protokoły są obsługiwane przez Festo?

Festo aktualnie obsługuje protokoły Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet i Ethercat jako protokoły typu Ethernet. 

Up

Co oznacza Auto MDI?
Stacja (urządzenie) Profinet automatycznie wykrywa, czy jest podłączone przy użyciu kabla prostego czy kabla z przeplotem.

Up

Co oznacza skrót DCP?
Protokół DCP (Device Control Protocol) bazuje na protokołach DHCP i DNS. Jest używany do skonfigurowania nazw, adresów IP i parametrów. Obejmuje także usługę identyfikacyjną, której można użyć do wyszukiwania stacji w sieci.

Up

Które procesory są stosowane przez Festo w urządzeniach Profinet?

Festo używa procesora ERTEC 200 (przełącznik dwuportowy).

Up

Co oznacza skrót STP?
Protokół STP (Spanning Tree Protocol) wykrywa pętle i automatycznie wyłącza podsekcje. Można go także wykorzystać do uzyskania funkcji rezerwowej.

Up

Co oznacza skrót LLDP?
Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) umożliwia wykrywanie pracujących w pobliżu urządzeń. Każde urządzenie wysyła informacje o sobie do urządzeń pracujących w pobliżu. Gdy urządzenie zostanie wymienione, automatycznie otrzymuje te informacje z pracujących w pobliżu urządzeń.

Up

Jakie opcje są dostępne w przypadku wymiany wadliwego urządzenia i uruchomienia go?
  • LLDP
  • Można użyć wewnętrznej pamięci z wadliwego urządzenia w nowym urządzeniu. Dzięki temu wszystkie dane ze starego urządzenia znajdą się w nowym.
  • Można użyć programatora w celu przeniesienia wszystkich informacji z urządzenia, aby wykonać wstępne uruchomienie.

Up

Ile stacji może pracować w jednej sieci Profinet?

Maksymalna liczba to 255 stacji w sieci Profinet.

Up

Jakie adresy MAC-ID są używane przez Festo?

00-0E-F0-xx-xx-xx
Pierwsze sześć cyfr to kod Festo. Następne sześć cyfr to liczba porządkowa.

Up

Jakie węzły sieci Profinet są używane przez Festo?

Połączenie FB33 2 x M12
Połączenie FB34 2 x RJ45, przewód miedziany
Połączenie FB35 2 x RJ45, światłowód

Up

Czy sieć Profinet obsługuje funkcje czasu rzeczywistego?

Sieć Profinet obejmuje trzy klasy urządzeń. Urządzenia klasy A nie obsługują funkcji czasu rzeczywistego (czas reakcji od 10 do 100 ms). Urządzenia klasy B obsługują funkcje czasu rzeczywistego w ograniczonym zakresie (czas reakcji od 10 do 1 ms). Urządzenia klasy C obsługują funkcje czasu rzeczywistego (czas reakcji poniżej 1 ms).

Up

Z jaką prędkością transmisji pracuje sieć Profinet?

Sieć Profinet pracuje z prędkością 100 Mbit/s w trybie pełnodupleksowym.

Up

Zawór proporcjonalny

W jaki sposób są obsadzone styki zaworu proporcjonalnego MPPE-...?

 Voltage variants with ext. target value voltage

 

Votage variants with ext. potentiometer 

 

 Current variants

 

 

 

 

Nr
styku
Wariant napięciowy Wariant prądowy Kolor kabla
1 X zewnętrzny czujnik ciśnienia IN
0...10 V prądu stałego
X zewnętrzny czujnik ciśnienia IN
4...20 mA
WH — biały
2 Masa wartości zadanej Masa wartości zadanej BN — brązowy
3 Masa zasilania elektrycznego Masa zasilania elektrycznego GN — zielony
4 Wartość zadana 0...10 V prądu stałego Wartość zadana 4...20 mA YE — żółty
5 Wyjście referencyjne — 10 V prądu stałego Wyjście referencyjne — 10 V prądu stałego GY — szary
6 Wyjście wartości rzeczywistej
0...10 V prądu stałego
Wyjście wartości rzeczywistej
4...20 mA
PK — różowy
7 Napięcie zasilania — 24 V prądu stałego Napięcie zasilania — 24 V prądu stałego RD — czerwony
8 Masa wartości rzeczywistej Masa wartości rzeczywistej BU — niebieski

Styki 2, 3, 8 są wewnętrznie połączone

Up

W jaki sposób są obsadzone styki zaworu proporcjonalnego MPPES-...?

 Voltage variants

 Current variants

 

 

 

Nr
styku
Wariant napięciowy Wariant prądowy Kolor kabla
1 --- --- WH — biały
2 Masa wartości zadanej Masa wartości zadanej BN — brązowy
3 Masa zasilania elektrycznego Masa zasilania elektrycznego GN — zielony
4 Wartość zadana 0...10 V prądu stałego Wartość zadana 4...20 mA YE — żółty
5 --- --- GY — szary
6 Wyjście wartości rzeczywistej
Wyjście 0...10 V prądu stałego
Wyjście wartości rzeczywistej
4...20 mA
PK — różowy
7 Napięcie zasilania — 24 V prądu stałego Napięcie zasilania — 24 V prądu stałego RD — czerwony
8 Masa wartości rzeczywistej Masa wartości rzeczywistej BU — niebieski

Styki 2, 3, 8 są wewnętrznie połączone

Up

Jak wysokie musi być ciśnienie zasilania zaworu proporcjonalnego MPPE(S), aby można było niezawodnie uzyskać określone ciśnienie wyjściowe?

Ciśnienie zasilania musi być zawsze o 1 bar większe niż maksymalne żądane ciśnienie wyjściowe.

Up

Zawór dławiący

Jaka jest funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego?
Jednokierunkowy zawór sterujący umożliwia dławienie przepływu i blokowanie go. Przepływ jest dławiony tylko w preferowanym kierunku. W drugim kierunku medium płynie swobodnie przez zawór zwrotny.

Up

Jaka jest funkcja zaworu dławiącego?
Zawór dławiący ogranicza ilość powietrza, które płynie przez zawór. Ograniczenie działa w obu kierunkach przepływu.

Up

Osprzęt

Czy Festo oferuje także tłumiki hałasu, które można wkręcać na równo z obudową?

Tak. Dostępne są tłumiki hałasu wykonane ze spieku w rozmiarze od 1/8" do 3/8" z gwintowanym otworem przelotowym.

Wielkość Numer części
G 1/8 341219
G 1/4 341017
G 3/8 363400

 

 

Up

...

Czy siłowniki i zawory Festo mogą być zasilane nieolejonym sprężonym powietrzem?

Większość elementów pneumatycznych Festo może być zasilana filtrowanym naolejanym sprężonym powietrzem lub filtrowanym nieolejonym sprężonym powietrzem. Elementy te podlegają podstawowemu smarowaniu podczas montażu. Mogą być eksploatowane bez smarownicy.
We wszystkich przypadkach wymagany jest filtr, który usuwa zanieczyszczenia o wielkości 40 mikronów. Gdy jako medium zasilające dla elementów wymieniane jest „filtrowane nieolejone sprężone powietrze”, Festo poddaje te elementy losowemu badaniu w warunkach testowych z wykorzystaniem filtrowanego nieolejonego sprężonego powietrza.

Gdy wymagają tego dane techniczne, należy stosować filtry o stopniu filtracji 5 lub 10 mikronów. W przypadku bardzo zanieczyszczonego powietrza zaleca się jego wstępne filtrowanie przy użyciu filtra 40 mikronów.

W miejscach narażonych na działanie skrajnych warunków zewnętrznych i środowiskowych zalecane jest używanie filtrowanego naolejonego sprężonego powietrza. Przykładowo może to oznaczać bardzo szybkie ruchy siłownika (ponad 1 m/s).

Praca bez naolejenia nie jest już możliwa po zasileniu systemu naolejanym sprężonym powietrzem. Ponieważ naolejane sprężone powietrze powoduje usunięcie fabrycznej warstwy smaru, elementy muszą być od tej pory zawsze zasilane naolejanym sprężonym powietrzem.
Jeśli zachodzi potrzeba powrotu do zasilania nieolejonym sprężonym powietrzem, należy ponownie nałożyć warstwę smaru fabrycznego na wszystkie elementy.

Up

Co oznacza 100% czasu pracy ciągłej?

Zgodnie z normą DIN VDE 0580 test 100% czasu pracy obejmuje tylko część elektryczną cewek elektrozaworu. Festo uzupełnia tę kontrolę o test pneumatyczny.

Kontrola, podczas której sprawdzany jest najgorszy przypadek, obejmuje test działania cewki. Jeżeli cewka jest również stosowana w wyspach zaworowych, test 100% czasu pracy ciągłej wykonuje się na urządzeniu indywidualnym oraz na urządzeniu zamontowanym na płycie przyłączeniowej.

Warunki:
Cewki pracują z maksymalnym dopuszczalnym napięciem (praca ciągła S1 wg normy DIN VDE 0580).
Cewki są poddane maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia w komorze temperaturowej (bez konwekcji).
Do elektrozaworów podawane jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze przy zamkniętych portach roboczych.

Implementacja:
Cewki pracują przez co najmniej 72 godziny w wyżej wymienionych warunkach. Na koniec tego okresu wykonuje się następujący test:
Zwalnianie po wyłączeniu prądu — pomiar prądu zwolnienia
Przyciąganie przy podaniu natychmiast potem minimalnego napięcia roboczego, przy warunkach ciśnieniowych najmniej korzystnych dla przyciągania
Pomiar nieszczelności
Po jednokrotnym zapisaniu wyników proces ten jest powtarzany, aż element testowany osiągnie całkowity czas pracy ciągłej przez co najmniej 1000 godzin lub zostaną spełnione kryteria zakończenia testu.
Po zakończeniu testu 100% czasu pracy ciągłej sprawdza się wizualnie uszczelnienie pod kątem uszkodzeń.

Kryteria zakończenia:
Zwalnianie, przyciąganie lub przekroczenie przecieku albo opadanie głowicy cewki przy następujących wartościach granicznych:
Prąd zwalniania: > 1,0 mA
Napięcie przyciągania: > UN+10%
Nieszczelność: > 10 l/godz.

Up

Czy Festo oferuje kable z gniazdami z atestem UL?

Wszystkie zawory z atestem UL i cewkami na 24 V mają aprobatę UL przy założeniu, że muszą być używane zasilacze klasy 2 zgodnie ze specyfikacją NEC.


Norma UL zakłada, że urządzenia i elementy w obwodzie klasy 2 nie stanowią zagrożenia pod względem pożaru lub porażenia elektrycznego, ponieważ zasilacze klasy 2 mają ograniczenie prądowe oraz napięciowe i z tego powodu są uważane za bezpieczne.
Dlatego w przypadku obwodów klasy 2 nie są wymagane kable z atestem UL.
Integracja obwodów klasy 2 w koncepcji całego systemu jest regulowana normą UL dla produktu końcowego, tzw. normą użytkowania produktu końcowego. Różni się ona dla każdej kategorii produktu i nie można odnosić się do niej w sposób ogólny.

Up

Co oznacza przepływ nominalny qnN?

Ta wartość to zmierzone natężenie przepływu w elemencie w określonych warunkach. Z wyjątkiem regulatorów ciśnienia są to następujące warunki: ciśnienie pierwotne = 6 bar, ciśnienie wtórne = 5 bar.

Up

Gdzie można uzyskać atest UL/CSA?

Dopuszczenie UL lub CSA nie obejmuje atestu. Aby sprawdzić, czy dany produkt uzyskał odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, należy skontaktować się bezpośrednio z agencją UL lub CSA.

Strona internetowa UL

 

Up