Ochrona danych
Polityka prywatności

Festo traktuje ochronę danych bardzo poważnie. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie podczas korzystania z naszych stron internetowych. Ochrona prywatności jest również bardzo istotnym elementem wpływającym na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Będąc światowym liderem w zakresie techniki automatyzacji oraz szkoleń na poziomie podstawowym i zaawansowanym przetwarzamy codziennie dane naszych klientów, partnerów biznesowych i udziałowców. Przetwarzając dane przestrzegamy wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych, a w szczególności unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych EU-GDPR (RODO).

 

1.  Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych i z kim mogę się skontaktować, w przypadku pytań?

 

 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:


Festo Sp. z o.o.
Janki k. Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Polska

Telefon: + 48 22-711 41 01 
E-mail:  festo_poland@festo.com


 • Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w naszej firmie:


Festo Sp. z o.o.
Aleksandra Karcz
Janki k. Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Polska

Telefon: + 48 22-711 41 75
E-mail: dane.osobowe@festo.com


 

2.     Jakie dane i źródła danych wykorzystujemy?

Informacje ogólne

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane w ramach naszej działalności biznesowej. Gdy jest to wymagane do świadczenia naszych usług, przetwarzamy również dane osobowe uzyskane legalnie z publicznie dostępnych źródeł (np. karty kredytowe, bazy danych nieruchomości, rejestry handlowe i bazy danych firm, media oraz Internet) lub przekazane nam przez upoważnione strony.

Pozostałe dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i wyłącznie, jeśli zostaną nam przekazane przez za pośrednictwem formularza kontaktowego, ankiety, rejestracji na wydarzenie czy konkurs lub w związku z realizacją umowy.

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące kwestii osobistych lub rzeczowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). Nie ma znaczenia, czy podmiot danych, którego dane dotyczą, może zostać zidentyfikowany bezpośrednio lub pośrednio.

Przykłady gromadzonych danych: 

 • Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe, płeć, stan cywilny, data i miejsce urodzenia, narodowość)
 • Dane tożsamości (np. dane paszportowe)
 • Informacje uwierzytelniające (np. wzór Twojego podpisu)
 • Dane podatkowe (np. numer identyfikacji podatkowej)
 • Dane zamówienia
 • Dane związane z realizacją naszych zobowiązań kontraktowych
 • Dane marketingowe i sprzedażowe (w tym wyniki dotyczące reklam), informacje pochodzące z dokumentacji
 • Dane pochodzące z okresu poprzedzającego współpracę oraz pozyskane w trakcie naszej współpracy biznesowej, nagrania rozmów telefonicznych i podsumowania rozmów
 • Oprócz wymienionych rodzajów danych osobowych, mogą być przetwarzane również inne dane osobowe związane z zakupem i korzystaniem z oferowanych przez nas innych produktów/usług.

 

Newslettery i wydarzenia

Przetwarzamy dane osobowe (np. adresy e-mail i hasła) przy wysyłaniu naszych newsletterów. Monitorujemy również Twoje kliknięcia w newsletterach. Wykorzystujemy te informacje w celu lepszego dopasowania treści do Twoich zainteresowań.
Przez zapisanie się na nasz newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w ten sposób. Każdy newsletter zawiera odnośnik, który umożliwia wypisanie się z kolejnych newsletterów.

Rejestrując się na udział w wydarzeniu, jednoznacznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych wyłącznie do celów rejestracji i automatycznej administracji związanej z wydarzeniem, a także do przekazywania Twoich danych do podwykonawców, jeśli jest taka potrzeba.


Strony internetowe

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej, nasz system gromadzi szereg podstawowych danych i informacji o Tobie.

Przykłady gromadzonych danych:

 • Informacje dotyczące typu i wersji przeglądarki internetowej użytkownika
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina odwiedzenia strony internetowej
 • Strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową
 • Strony internetowe, na które system użytkownika przeszedł z naszej strony internetowej


Pliki rejestru

Pliki rejestru są wykorzystywane do przechowywania adresów IP i innych danych, które można powiązać z danym użytkownikiem. Te dane nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika.

Nasz system wymaga przechowywania adresów IP, aby zapewnić pełną funkcjonalność strony internetowej przesyłanej do komputera użytkownika. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz potwierdzenia, że nasze systemy informatyczne są bezpieczne (cel przetwarzania danych).

Te wymagania zostały określone jako uzasadnione w przetwarzaniu danych przez Festo zgodnie z unijnym rozporządzeniem EU-GDPR (RODO). Podstawą prawną dla nich jest art. 6, ust. 1(f) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO).

Pliki cookie

Możemy również zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu. Pliki cookie mają również dostęp do danych informatycznych, np. adres (y) IP oraz różnych możliwych do zidentyfikowania funkcji Twojego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:  >>  Polityka dotycząca plików cookie       

Zapoznaj się z rozdziałem zatytułowanym „Kontrolowanie plików cookie”, aby dowiedzieć się w jaki sposób kontrolować i/lub usuwać pliki cookie w razie potrzeby. 

 

 

 

3.     W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania?

 

Ponieważ jesteśmy firmą z siedzibą w Polsce, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych EU-GDPR (RODO), polskiej  o ochronie danych osobowych oraz innych odpowiednich przepisów krajowych np. polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 • Na potrzeby realizacji naszych zobowiązań kontraktowych (art. 6 ust. 1(b) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO))


Przetwarzamy dane związane z zapisami umowy oraz dotyczące działań poprzedzających zawarcie umowy i szkoleń. Bardziej szczegółowe informacje na temat celów, dla których przetwarzamy dane, można uzyskać w oparciu o odpowiednie materiały informacyjne, dokumenty umów, warunki sprzedaży dotyczące poszczególnych działów oraz działań.

 • W celu ochrony praw (art. 6, ust. 1(f) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO))


W razie potrzeby, w celu ochrony naszych uzasadnionych potrzeb lub praw osób trzecich, Twoje dane zostaną przez nas przetworzone w sposób wykraczający poza realizację wyżej wymienionego celu.

Przykłady:

 • Korzystanie z naszych praw oraz do obrony w przypadku sporów prawnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i procesów Festo
 • Zapobieganie przestępstwom i przeprowadzanie dochodzenia
 • Monitoring wideo w celu zapewnienia zgodności z zasadami działania firmy,
  gromadzenie dowodów w przypadku ataku lub oszustwa
 • Środki bezpieczeństwa dotyczące budynków i zakładów przemysłowych (np. systemy kontroli dostępu),
  środki zapewniające przestrzeganie zasad działania firmy
 • Środki dotyczące zarządzania operacyjnego i ciągłego rozwijania usług i produktów
 • Środki dotyczące doradztwa i obsługi naszych klientów
 • Kontrola i optymalizacja procesów analizy popytu wykorzystywanych do planowania bezpośredniej obsługi klientów
 • Reklama lub badanie rynku/opinii publicznej, chyba że poinformowałeś nas, że nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu.

 

 • W oparciu o Twoją zgodę (art. 6, ust. 1(a) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO))


Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach, w oparciu o tą zgodę mamy prawo do przetwarzania Twoich danych.
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Dotyczy to również zgody udzielonej przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO), tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 • W oparciu o przepisy prawne (art. 6, ust. 1(c) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO)) lub
  w interesie publicznym (art. 6, ust. 1(e) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO)).


 4.     Jakie obowiązki mają zastosowanie w zakresie dostarczania informacji?                                                  

Informacje na temat wyszczególnionych punktów można znaleźć w:  Obowiązki w zakresie dostarczania informacji

 • Jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych?
 • Co musisz wiedzieć o swoim prawie do wniesienia sprzeciwu?
 • Czy masz obowiązek przekazywania danych?
 • Kto otrzymuje Twoje dane?
 • Jak długo Twoje dane będą przechowywane?5.     W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych?

Festo wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, usunięciem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale rozwijane przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki.

6.     Czy wykorzystujemy narzędzia internetowe?                                                   

Narzędzia internetowe są wykorzystywane do celów takich jak śledzenie, analityka internetowa oraz media społecznościowe.

 

Informacje na temat wyszczególnionych punktów można znaleźć w:  Narzędzia internetowe- Web-Tools

 

 • Google AdWords Tracking
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind Core
 • Econda
 • Media społecznościowe


7.     Czy wykorzystujemy profilowanie?

Niektóre Twoje dane przetwarzamy automatycznie, aby analizować określone cechy osobowe (proces nazywany profilowaniem). Wykorzystujemy narzędzia do profilowania w komunikacji i reklamie - w tym w badaniach rynku i opinii - co umożliwia nam dostarczanie istotnych informacji i porad dotyczących naszych produktów, usług i innych działań w sposób dopasowany do Twoich potrzeb.

Informacje na temat narzędzi, które wykorzystujemy:

 • Scoring wykorzystuje sprawdzony proces matematyczny/statystyczny. Uzyskane wyniki pomagają nam podejmować decyzje, na przykład dotyczące sprzedaży produktów, odwiedzin w targach czy zrealizowanych szkoleń.
 • Wykorzystujemy również z narzędzia, które (automatycznie) łączą w profil dane z wielu źródeł w celu analizy indywidualnych zainteresowań i zachowań dla poprawy naszej komunikacji z klientami. Będziemy to wykonywać tylko za wyraźną zgodą. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.


8.     W jaki sposób uzyskujemy Twoją zgodę podczas odwiedzania naszych stron internetowych?

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, zgadzasz się z naszą ogólną polityką ochrony danych i wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia.
W dowolnym momencie możemy zmienić lub uzupełnić nasze oświadczenie o ochronie danych. Obowiązująca jest najnowsza opublikowana wersja naszego oświadczenia o ochronie danych.

 

9.    Szczególne zdarzenia związane z siłami wyższymi

W przypadku wystąpienia specyficznych zdarzeń związanych z siłami wyższymi, Festo może poinformować drogą mailową swoich Klientów oraz użytkowników OnlineShop o aktualnym statusie firmy.

10.     Kto jest Twoją osobą kontaktową w zakresie ochrony danych?
 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych w Festo lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw jako osoby, której te dane dotyczą, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej firmie, pod adresem e-mail dane.osobowe@festo.com (patrz także rozdział 1).

 

 

Dalsze informacje związane z Ochroną Danych i Polityką Prywatności:


Obowiązki w zakresie dostarczania informacji

 

Zasady dotyczące plików Cookie

 

Web-Tools