Codul de conduita al companiei Festo

Codul de conduita Festo

 

In cadrul Principiilor Companiei Festo si al Codului de Conduita Festo, grupul Festo si angajatii sai se alinieza la politicile solide de etica in afaceri, drepturile omului si conditii de lucru, sanatate si securitate in munca, managementul calitatii si al mediului, lupta impotriva coruptiei.

Pentru a sustine aceste principii de-a lungul intregului lant de aprovizionare, Festo se asteapta ca furnizorii sai sa accepte integral si sa respecte valorile si principiile din Codul de Conduita al Furnizorilor Festo in domeniul lor de activitate.

In conformitate cu sloganul „succesul are nevoie de parteneri”, reteua globala de aprovizionare Festo se angajeaza sa respecte sistemul de valori:

 • Inovatie
 • Responsabilitate
 • Siguranta
 • Corectitudine

Impreuna cu cele trei aspecte tinta (calitate, aprovizionare, costuri) acest sistem de valori descrie nu doar ceea ce Festo asteapta de la sine, ci si modul in care dezvolta parteneriate.

Urmatorul continut al Codului de Conduita al Furnizorilor Festo se aplica tuturor furnizorilor si sub-furnizorilor Festo, care livreaza bunuri si/sau servicii, direct sau indirect.

 

Drepturile omului

Festo urmareste si sustine drepturile umane definite in cadrul Declaratiei Universale a Drepturilor Omului a Organizatiei Natiunilor Unite si principiile de baza ale Organizatiei Internationale a Muncii (www.ilo.org) si specificate in cadrul SAI 8000:2008 (Social Accountability International) (www.sa-intl.org).

Elementele noastre cheie cu privire la drepturile omului sunt urmatoarele:

 • Festo nu accepta, in nici un caz, munca prestata de catre minori si munca fortata
 • Privarea de libertate, tratamentul inuman, pedeapsa corporala, amenintarea cu violenta, reduceri de salariu sau orice alte tipuri de hartuire si maltratare ca instrumente de disciplinare si control sunt strict interzise
 • In conformitate cu legislatia tarii, angajatii trebuie tratati in mod corespunzator si echitabil in ceea ce priveste orele de lucru, concediile regulate si plata pentru munca depusa
 • Conditiile de lucru trebuie sa respecte conditiile de sanatate si securitate in munca
 • Bazat pe principiul egalitatii, nu sunt permise discriminari pe criterii de rasa, religie, nationalitate, culoare a pielii, sex, varsta, orientare sexuala, conditia fizica

 

Calitate si mediu

Similar asteptarilor clientilor sai, Festo pretinde de la furnizorii sai un management continuu al calitatii cu urmarirea consecventa a strategiei de evitare a esecurilor. In plus, trebuie implementat un management modern si sustenabil privind protectia mediului si certificat in cazul tehnologiilor speciale.

 • Este sarcina furnizorilor sa inglobeze acest obiectiv intr-un sistem de managament al calitatii si sa isi alinieze toate procesele cu acest obiectiv, deoarece calitatea produselor si a serviciilor este un rezultat global al tuturor activitatilor din fiecare faza a procesului de productie
 • Sistemul existent de management al calitatii trebuie continuu imbunatatit
 • Inainte de a fi retrimise in mediu si emise in atmosfera, apa uzata si emisiile trebuie verificate si tratate corespunzator
 • Pe cat posibil, deseurile trebuie intotdeauna reciclate. In acest scop, trebuie implementat un management al deseurilor in conditii de siguranta pentru transport, depozitare si reciclare.

 

Sanatate si siguranta

Furnizorul se angajeaza sa asigure angajatilor sai un mediu de lucru sigur care sprijina prevenirea accidentelor si minimalizeaza expunerea la riscurile de sanatate.

 • Trebuie identificate riscurile (in special chimice, fizice, mecanice si biologice) si prevazute masuri care garanteaza protectia sanatatii si sigurantei angajatilor
 • Este indispensabila implementarea tuturor metodelor si mijloacelor necesare pentru garantarea lucrului in conditii de siguranta precum si intretinerea corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor.

 

Etica

Festo lupta impotriva coruptiei si a mitei. Furnizorul nu va oferi, acorda, pretinde sau accepta mita, plati ilegale, recompense, stimulente, cadouri sau alte beneficii de valoare in schimbul unor oportunitati de afaceri cu sau legate in orice fel de operatiunile comerciale ale Festo. Angajatii Festo sunt obligati de Codul de Conduita Festo sa adere la aceste stipulari.

 

Conformitate

Furnizorul va respecta conformitatea dispozitiilor prezentului Cod si va mentine un sistem de monitorizare a conformitatii cu legile, regulile si reglementarile legale aplicabile in tarile in care isi desfasoarea activitatea.