Conditii comerciale

Conditii comerciale

1. Generalitati

Toate livrarile si serviciile prestate de Festo – incluzand si cedarea de software – se efectueaza exclusiv in conditiile de livrare si plata care urmeaza. Ele incuba obligatii din partea Festo daca si numai daca vor fi convenite in scris. Solicitarile clientilor care se abat de la acestea, nu vor fi luate in considerare. Orice comanda data firmei Festo conduce la acceptarea de catre client a prezentelor conditii de vanzare.

 

2. Ofertare

Ofertele noastre sunt facultative si fara obligatii : hotaratoare pentru derularile comerciale sunt confirmarile noastre de comanda. Comenzile sunt acceptate numai daca exista o confirmare ferma, in scris, din partea clientului. Firma isi rezerva dreptul de a modifica solutia constructiva dupa consultarea clientului, atata timp cat aceasta serveste progresului tehnic.
Documentatia anexata ofertei serveste numai persoanei sau firmei cumparatoare si nu poate fi multiplicata sau pusa la dispozitia unei terte persoane fara acceptul nostru scris. Erorile evidente din comanda clientului : greselile de tipar, de calcul sau de dactilografiere nu sunt angajante pentru Festo si nu dau dreptul la emiterea de pretentii privind despagubirile.

 

3. Preturi si plati

Preturile din specificatiile Festo (oferte, facturi proforma, confirmari de comanda) sunt preturi franco-furnizor, valabile 30 de zile de la data emiterii specificatiei, daca nu se precizeaza altfel. Ele includ transportul extern, taxele vamale, comisionul vamal, dar nu includ TVA si sunt calculate in EURO.
Conditiile noastre de plata sunt plata 100% in avans. Ne rezervam dreptul acceptarii si altor modalitati de plata, convenite in scris, in cazul unor cereri justificate din partea clientului. Plata se va efectua in avans la primirea facturii proforma in LEI, la cursul bancii noastre din ziua emiterii facturii, in contul nostru, urmand ca beneficiarul sa ne informeze ca a efectuat plata, transmitandu-ne pe fax o copie a ordinului de plata vizat de banca.
In cazul efectuarii platii, Factura Proforma e valabila 2 zile de la data emiterii, in caz contrar urmand a se recalcula la cursul din ziua efectuarii platii. Toate operatiile de vamuire sunt preluate de Festo, in afara cazurilor in care se convine altfel. In situatia intarzierilor in ridicarea marfii de catre client, acesta va fi obligat la plata unor cheltuieli suplimentare rezultate din depozitarea marfii. In masura in care se modifica baza de calculare a pretului, ne rezervam dreptul adaptarii preturilor la noua situatie creata. In cazul unor proiecte complexe modalitatea de plata se va conveni contractual.

 

4. Termene de livrare

Termenele de livrare decurg de la intrarea platii in avans in contul nostru. Festo va confirma catre client comanda si termenele de livrare, imediat ce obtine confirmarea comenzii de la furnizorii sai.
Termenul de livrare se considera respectat daca pana la expirarea lui i s-a comunicat cumparatorului, telefonic sau prin notificari scrise, ca marfa este pregatita pentru expeditie.
Termenul de livrare se prelungeste corespunzator, in cazul producerii unui caz de forta majora, la aparitia de piedici care fac obiectul clauzei de forta majora. In aceasta situatie se includ si situatiile de greva si de concedieri in masa.
Acest lucru este valabil si in cazul in care apar piedici si situatii neprevazute la subfurnizori.
Respectarea termenului de livrare presupune indeplinirea de catre clientul care a dat comanda a obligatiilor sale contractuale.
In cazul in care expedierea intarzie din vina clientului care a dat comanda, suntem indreptiti ca dupa trecerea unei perioade corespunzatoare sa dispunem in alt mod de obiectul livrarii, sa furnizam clientului care a emis comanda marfa solicitata cu un termen de livrare prelungit in mod corespunzator si de a-i calcula cheltuielile de depozitare aparute.
In momentul in care clientul solicita modificari ale comenzii initiale, acestea vor fi acceptate in limita posibilitatii Festo si cu confirmarea scrisa a acestuia din urma, clientul suportand cheltuielile suplimentare, iar termenul de livrare va fi modificat daca este cazul.

 

5. Transferul riscurilor

Toate livrarile vor fi efectuate pe riscul clientului. Riscurile aferente livrarilor partiale sau in avans revin tot clientului, din momentul expedierii. Acest lucru este valabil si in cazul in care marfurile sunt transportate de Festo, chiar in cazul utilizarii propriilor mijloace de transport si in cazul in care Festo preia operatiunea de instalare.
La cererea clientului, Festo poate asigura, pe cheltuiala clientului, marfurile transportate impotriva furtului, daunelor provocate de spargere, transport, foc sau apa, precum si impotriva oricaror alte riscuri care pot fi asigurate.

 

6. Clauze privind proprietatea

Marfa livrata ramane proprietatea Festo pana la plata integrala a pretului, precum si a tuturor creantelor existente, rezultate din relatiile de afaceri cu clientul care a emis comanda.
Emiterea de pretentii pentru valorificarea drepturilor noastre din clauza privind proprietatea nu trebuie considerata ca o reziliere a contractului. Dimpotriva, pe langa revendicarea restituirii proprietatii noastre, mai raman valabile si drepturile noastre rezultate din contractul de vanzare-cumparare, indeosebi cele referitoare la compensarea pagubelor si beneficiului pierdut.
Clientul care a emis comanda are dreptul revocabil la instrainarea catre terti a marfurilor livrate in cadrul unor operatii comerciale corespunzatoare.
Pana la plata integrala a tuturor creantelor, clientul care a emis comanda ne cedeaza ab initio toate creantele si drepturile secundare care ii revin din instrainarea catre terti. Creantele cedate servesc la asigurarea tuturor revendicarilor stipulate in alineatul 1.
La cererea noastra clientul care a emis comanda este obligat sa ne faca cunoscuta efectuarea unei cesiuni catre terti in scopul platilor ce ni se cuvin, dandu-ne informatiile necesare pentru valorificarea drepturilor noastre si predandu-ne documentele necesare.
Clientului care a emis comanda ii este permis sa prelucreze, sa transforme si sa asambleze cu alte obiecte marfa la care se refera aceasta clauza. Noi devenim proprietarul direct al obiectului confectionat prin prelucrare sau transformare pana la stingerea tuturor creantelor.
Obiectul prelucrat sau transformat este considerat a fi o marfa care se incadreaza in prezenta clauza privind proprietatea.
In cazul prelucrarii, transformarii sau asamblarii cu alte obiecte care nu sunt proprietatea noastra ne revine dreptul de coproprietate asupra noului obiect la nivelul cotei-parti care rezulta din raportul dintre valoarea marfii prelucrate, transformate sau asamblate, care se incadreaza in prezenta clauza privind proprietatea si valoarea noului obiect rezultat. Cota-parte din creanta care ne este cedata are prioritate fata de celelalte creante. In cazul in care marfa noastra care se incadreaza in prezenta clauza privind proprietatea este asamblata cu obiecte imobile sau cu mobile, atunci clientul care a emis comanda ne cedeaza si creanta sa la care are dreptul drept compensatie pentru asamblarea efectuata, pentru siguranta impreuna cu toate drepturile secundare, fara a fi necesare alte explicatii separate.
Alineatul de mai sus este valabil in mod corespunzator si pentru valoarea creantei cedate.
Clientul care a emis comanda nu este indreptatit a dispune in alt mod decat cele stipulate mai sus de o marfa care se incadreaza in prezenta clauza privind proprietatea, indeosebi nu este indreptatit a gaja sau folosi aceste marfuri drept garantie. El este obligat sa ne faca cunoscut fara intarziere orice prejudiciu produs asupra obiectelor care se afla in proprietatea noastra.
In cazul in care clientul care a emis comanda ajunge sa fie in intarziere cu obligatiile sale de plata fata de firma noastra sau ajunge sa incalce o obligatie rezultata din clauza privind proprietatea convenita intre parti, atunci intreaga datorie restanta ajunge sa fie scadenta imediat, clientul socotindu-se de drept in intarziere. In aceste cazuri suntem indreptatiti sa solicitam restituirea marfii si sa o ridicam de la clientul care a emis comanda. Aceasta nu mai are nici un drept de proprietate privind aceste marfuri.

 

7. Software Festo

Clientul primeste contra plata un drept de folosinta neexclusiv, netransmisibil si nelimitat in timp pentru produsele software de orice fel ale firmei Festo, precum si documentatia aferenta, aferente unui anumit produs hardware sau care eventual trebuie stabilit in mod special.
Festo ramane proprietarul dreptului de autor, precum si al tuturor celorlalte drepturi de protectie profesionala. Dreptul de a efectua multiplicari este acordat numai in scopul sigurantei datelor. Indicatiile Copyright nu trebuie inlaturata.
Transferul de software catre terti, trebuie asigurata recunoasterea acestor conditii de catre acestia. Nu este admisa efectuarea de modificari fara acordul explicit al Festo.
In cazul nerespectarii acestor conditii, clientul care a emis comanda este obligat la plata unei amenzi contractuale in valoare de 10 ori mai mare decat valoarea comenzii emise. Aceasta amenda contractuala nu trebuie scazuta dintr-o eventuala pretentie de despagubire a pagubelor provocate.
Produsele software si documentatia aferenta trebuie restituite fara intarziere la cerere.
Prevederile de mai sus nu se aplica in cazul programelor de aplicatii care sunt exclusiv specifice pentru activitatea clientului, elaborate in baza unui caiet de sarcini pus la dispozitie de catre clientul care a emis comanda. Pentru astfel de programe software, Festo transfera clientului care a emis comanda, dupa plata integrala a pretului de vanzare, dreptul exclusiv, nelimitat in timp si spatiu, de folosire, valorificare si multiplicare nu insa si de transmitere catre terti, dar Festo pastreaza dreptul de folosinta.
Inaintea livrarii produselor software pentru testare sau pentru punerea in functiune a instalatiei, trebuie sa fi fost incheiate toate lucrarile preliminare necesare de catre clientul care a emis comanda.
Toate cheltuielile legate de intarzierile care decurg din aceasta cad in sarcina clientului care a emis comanda.

 

8. Garantii

Pentru nerespectarea cantitatii si calitatii livrarilor si serviciilor Festo raspunderea noastra este urmatoarea :
Toate produsele sau serviciile vor fi reparate sau inlocuite de firma noastra gratuit, daca in decurs de 12 luni de la transferarea riscului, indeosebi din cazua unei greseli de constructie, a unui material defectuos sau a unei executii necorespunzatoare, acestea au devenit de nefolosit sau posibilitatea de a te folosi este semnificativ prejudiciata. Aceasta clauza nu se aplica pieselor de uzura.
In ceea ce priveste produsele software Festo, acestea sunt garantate numai in cazul copierii autorizate corespunzatoare. Produsele software Festo se vor folosi pe produsele hardware specificate de Festo. Respectarea clauzei privind garantia se face prin livrari inlocuitoare, in rest nu ne asumam raspunderea pentru impecabilitatea produselor software si a structurilor de date, cu exceptia cazului in care s-a convenit alftel in scris.
Pentru software special creat Festo acorda garantie pentru conformitatea cu caracteristicile functionale sau de performana specificate in caietele tehnice, confirmarile de comanda sau definite impreuna cu clientul Festo nu acorda garantie pentru operarea impecabila a programelor in toate aplicatiile specificate de client si in nici un caz pentru programele care nu au fost cunoscute sau testate de Festo la momentul crearii / acceptarii.
Pentru produsele reparate sau inlocuite, respectiv pentru serviciul prestat din nou, termenul de garantie este de 3 luni. Aceasta perioada curge insa cel putin pana la finele perioadei de garantie initiala. Termenul in care firma raspunde pentru obiectul livrat se prelungeste cu durata intreruperii activitatii provocata de lucrarile de remediere.
Clientul care a emis comanda trebuie sa asigure intervalul de timp si conditiile necesare pentru efectuarea remedierii respectiv a livrarii pieselor de inlocuire. Doar in cazurile urgente, in care este periclitata siguranta in exploatare si trebuie prevenite daune mari este valabil si in cazul in care noi ne aflam in intarziere semnificativa cu remedierea deficientelor.
Clientul nu are dreptul la anularea comenzii sau la reducerea pretului de cumparare decat daca remedierea, livrarea pentru inlocuire sau indepartarea erorii nu a survenit la timp dupa notificare sau a esuat dupa mai multe incercari, in ciuda unui interval de timp rezonabil. Alte pretentii ale clientului, indeosebi pretentia de despagubire pentru defectiuni care nu tin de bunul sau serviciul livrat de Festo sunt excluse. Raspunderea Festo se limiteaza la valoarea bunurilor si serviciilor livrate. Exonerarea de responsabilitate nu se aplica in cazul neglijentei intentionate din partea reprezentantilor legali sau a angajatilor cu putere executva cat si in  cazul incalcarii obligatiilor contractuale esentiale. In acest ultim caz Festo este responsabil pentru orice prejudiciu tipic sau rezonabil previzibil in cadru contractual, cu exceptia neglijentei mentionate sau grave din partea reprezentantilor legali sau a angajatilor cu putere executiva. Exonerarea de responsabilitate nu se aplica in cazuri in care, conform legii raspundeii pentru produse, raspunderea cu privire la produsele livrate du defecte este obligatorie in caz de ranire a persoanelor sau prejudicierea produselor utilizate particular.
Referitor la produse terte raspunderea noastra se limiteaza la asigurarea oricaror reclamatii care ni se adreseaza catre furnizorul produsului tert, atata timp cat exista reclamatii importriva furnizorului nostru. Aceasta nu se aplica atunci cand este valabila raspunderea extinsa pe baza legii raspunderii pentru produs privind obligatiile producatorului.
In rest, nu acordam nici o garantie pentru daune care au survenit din urmatoarele motive : uilizarea respectiv depozitarea contraindicata sau necorespunzatoare, montajul defectuos efectuat de catre clientul care a emis comanda sau de catre terti, incercari nepermise de reparare si modificare, uzura naturala, manipulare defectuoasa sau neglijenta, influente chime, influente electrice s.a. asupra carora nu avem nici o influenta, precum si in cazul unei folosiri neconforme cu destinatia obiectului si nerespectarii instructiunilor de folosire si specificatiilor de catalog Festo, indeosebi cele referitoare la utilizarea cilindrilor Festo (indicatii referitoare la ungere).
Garantia este de asemenea nula si neavenita daca clientul sau un tert au efectuat modificari pe controller/software fara a obtinere in prealabil permisiunea scrisa de la Festo sau fara alta autorizatie, chiar daca defectiunea survine la o alta componenta decat cea modificata.
Datele noastre referitoare la obiectul livrat si la scopul pentru care aceasta urmeaza a fi folosit, de ex.datele referitoare la greutate, duritate, valori de service, temperatura s.a. reprezinta doar elemente de descriere, respectiv indicatori, si nu insusiri garantate. Acestea sunt valori orientative, neangajante si sunt considerate ca fiind garantate doar in masura in care corespund modelelor noastre, incercate si aprobate pentru scopul concret de folosire. Abateri neinsemnate nu justifica nici un fel de drepturi legate de garantii.

 

9. Imposibilitate, intarzieri, responsabilitati

Clientul care a emis comanda o poate rezilia numai in cazul imposibilitatii pentru Festo de a presta serviciul in intregime inainte de transferarea riscurilor. Clientul care a emis comanda este indreptatit la reziliere si in cazul in care livrarea unei parti a comenzii sale devine imposibila, iar el are un interes justificat pentru a refuza o livrare partiala. Daca nu se aplica situatia descrisa mai sus, clientul care a emis comanda poate reduce de comun acord cu Festo in mod corespunzator valoarea contractata.
In cazul unei intarzieri a prestatiilor noastre in sensul indicat la punctul 4, clientul care a emis comanda acordandu-ne un nou termen care nu este respectat, atunci clientul care a emis comanda este indreptatit la rezilierea contractului. Daca din vina clientului care a emis comanda apare o intarziere de preluare, atunci el ramane obligat la plata prestatiilor.
Daca clientul sufera pierderi ca urmare a unor intarzieri din partea noastra, el va fi indreptatit sa solicite penalitati de 0.1% pe zi dar nu mai mult de 5% din valoare livrarii care nu a putut fi folosita la timp sau in conformitate cu contractul.
Orice alte pretentii ale clientului sunt excluse, in special cel privind plata de despagubiri ca rezultat al incalcarii unei obligatii, al incalcarii obligatiilor asumate la tratativele pentru semnarea contractului si ca urmare a unei operatii nepermise, precum si pretentiile privind daune care nu au survenit la obiectul livrat.
Exonerarea de responsabilitate nu se aplica in cazul neglijentei intentionate sau grave din partea reprezentantilor legali sau a angajatilor cu putere executiva, sau in cazul incalcarii obligatiilor contractuale esentiale. In acest ultim caz Festo este responsabil pentru orice prejudiciu tipc sau rezonabil previzibil in cadru contractual cu exceptia neglijentei intentionate sau grave din partea reprezentantilor legali sau a angajatilor cu putere executiva.
Exonerarea de responsabilitate nu se aplica in cazuri in care, conform legii raspunderii pentru produs, raspunderea cu rpivire la prousele livrate cu defecte este obligatori in caz de ranire a personaelorsau prejudiciere a produselor utilizate particular.
Referitor la roduse terte raspunderea noastra se limiteaza la asignarea oricaror reclamatii care ni se adreseaza catre furnizorul produsului tert atat timp cat exista reclamatii impotriva furnizorului nostrum. Acesta nu se aplica atunci cand este valabila raspunderea extinsa pe baza legii raspunderii pentru produs privind obligatiile producatorului.
In cazul productiei sau asamblarii pe baza unor indicatii obligatorii ale clientului acesta ne exonereaza de eventualele pretentii ale tertilor ca urmare a unor drepturi de proprietate intelectuala sau altele asemanatoare.
In cazul aparitiei unor evenimente neprevazute in sensul indicat la punctul 4, in masura in care acestea modifica importanta economica sau cuprinsul prestatiei sau au o influenta asupra intreprinderii noastre, precum si in cazul unei imposibilitati de realizare constatat ulterior, contractul se modifica in mod corespunzator. Festo are dreptul de a rezilita total sau partial contractul daca acesta este nejustificat economic.

 

10. Confidentialitate

Clientul se obliga sa trateze toate informatiile, know-how.ului sau alte secrete industriale legate de executia comenzii respective cu stricta confidentialitate si sa nu transmita sau sa puna la dispozitia tertilor fara acordul Festo informatii, preturi, documente, documentatie, desene, schite sau alte acte. Festo trateaza documentelor clientului de asemenea cu confidentialitate.

 

11. Instante competente

Litigiile se vor supune instantei judecatoresti din orasul de resedinta al furnizorului.