Securitatea datelor

Prin bifarea casutei "Securitatea datelor", va exprimati acordul Dvs.ca SC FESTO SRL sa colecteze si sa prelucreze datele inscrise in acest formular de inregistrare, in conditiile Regulamentului UE nr. 679/2016 si ale legii nr.190/2018.

 

Entitatea responsabila cu protectia datelor cu caracter personal:

Festo S.R.L.

Str. Sf. Constantin nr. 17

Sector 1, 010217 - Bucuresti

Tel: +40 21 300 0720

E-mail: festo@festo.ro

 

Persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contactata la adresa:

Festo S.R.L.

Str. Sf. Constantin nr. 17

Sector 1, 010217 - Bucuresti

Tel: +40 21 300 0720

E-mail: festo@festo.ro

 

Securitatea datelor

Festo SRL colecteaza si proceseaza datele cu caracter personal ale potentialilor clienti, clienti si parteneri, in scopul de a incheia, executa sau rezilia un contract, in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 si legea 190/2018 privind protectia datelor la nivel european. Rolul prezentei Politici de Confidentialitate este de a descrie categoriile de date pe care le prelucram, modalitatea si scopurile in care le colectam si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti in acest sens.

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
• Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, denumirea postului, adresa de domiciliu, profesionala sau cea postala, numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail;
• Informatii comerciale prelucrate in scopul de a incheia, executa si rezilia un contract, sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi instructiuni acordate, plati efectuate, solicitari si proiecte;
• Informatii colectate din surse publice, baze de date de integritate si birouri de credit;
• Alte date cu caracter personal privind preferintele dumneavoastra daca se dovedesc relevante in cadrul raporturilor juridice contractuale;
• Detalii ale vizitelor dumneavoastra la sediul si punctele noastre de lucru;
• In situatii limitate, in care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, trebuie sa colectam categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), data nasterii, date privind calitatea dumneavoastra de membru al unei asociatii profesionale sau comerciale sau al unui sindicat, date privind cazierul judiciar. Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar:
i. pe baza consimtamantului prealabil expres al dumneavoastra sau pe baza dovezii juste a consimtamantului dumneavoastra furnizate de o terta persoana care ne comunica aceste date;
ii. in cazurile in care exista orice obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;
iii. prelucrarea este obligatorie in scopul apararii unui drept legitim in instantele de judecata;

 

Baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operatiune care echivaleaza cu o prelucrare (colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

• Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau organizatia dumneavoastra este parte, sau prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra sau organizatia dumneavoastra;
• Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
• Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit;
• Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale subscrisei sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese.
In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul dumneavoastra prealabil si explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit. In acelasi timp, ne vom lua garantii suplimentare ca orice persoana fizica sau entitate care ne comunica datele dumneavoastra speciale cu caracter personal a obtinut in prealabil consimtamantul dumneavoastra.

 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Festo S.R.L.  colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):
a. in scopul de a incheia, executa sau rezilia un contract cu dumneavoastra;
b. in scopul desfasurarii activitatilor comerciale;
c. in scopul respectarii obligatiilor noastre legale;
d. in scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru analizarea si imbunatatirea permanenta a serviciilor si produselor noastre, oferite catre dumneavoastra; statistici pentru evaluarea activitatilor prestate de catre angajatii societatii precum si cu privire la calitatea produselor comercializate de societate
e. protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;
f. in scopuri de asigurare;
g. in scopul monitorizarii si evaluarii conformitatii cu politicile si standardele noastre;
h. in scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor noastre legale;
i. in orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

 

Partajarea datelor cu caracter personal

Va putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre imputernicite , pe plan intern sau international, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in Scopurile Permise, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre. Subscrisa va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal in momentul solicitarii respectivilor prestatori de servicii.
Altfel, va vom divulga datele cu caracter personal doar cand ne instruiti sau ne acordati permisiunea, cand ni se impune prin legea aplicabila sau reglementari sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale sa procedam astfel, sau astfel cum se impune in vederea investigarii unor activitati frauduloase sau infractionale, efective sau suspectate.

 

Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra, ce privesc o terta persoana fizica

In cazul in care ne furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana fizica (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariatii dumneavoastra, sau o persoana cu care aveti relatii profesionale), trebuie sa va asigurati ca aveti dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, putem colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal. Astfel, trebuie sa va asigurati ca persoana in cauza are cunostinta de aspectele diverse tratate in prezenta Politica de Confidentialitate, asa cum acestea privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea subscrisei, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea catre destinatari din strainatate), dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal.

 

Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si subscrisa nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective.

 

Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

  • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; in cazul in care va exercitati acest drept intr-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervam dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor intr-o perioada de timp rezonabila;
  • dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte si dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
  •  puteti de asemenea sa faceti o plangere daca sunteti preocupat de modul in care gestionam datele dumneavoastra cu caracter personal;
  • dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii.
Observatie: orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (ex.prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing.

 

Declaratie Festo privind confidentialitatea datelor

Protejarea datelor personale reprezinta un aspect serios de care grupul de firme Festo tine seama in activitatea sa. Vrem sa va simtiti in siguranta atunci cand vizitazi website-ul nostru! Protectia vietii private este un obiectiv important pentru noi atunci cand prelucram datele personale.

 

Obtinerea si procesarea datelor personale

Serverul nostru de web memoreaza adresa IP alocata de furnizorul Dvs.de internet, adresa URL de la care ati accesat site-ul Festo, data si timpul vizitei. In unele cazuri, Festo utilizeaza asa numitele cookie-uri, pentru a va putea pune la dispozitie servicii individualizate. Datele personale sunt stocate doar in cazul in care sunt introduse de catre Dvs., de exemplu atunci cand completati un formular de inregistrare sau un sondaj, participati la o tombola sau se incheie un contract.

 

Utilizarea si transmiterea datelor cu caracter personal si alocarea acestora unor scopuri specifice

Datele Dvs.personale sunt dobandite, prelucrate si utilizate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare (legile sus mentionate) strict in scopul declarat si pentru protejarea propriilor interese legitime de afacerii referitoare la asistenta clientilor si dezvoltarea produselor conform cerintelor din piata.

 

Securitate

Grupul Festo  foloseste masuri de securitate tehnica si organizationala in vederea protejarii datelor cu caracter personal administrate de noi, impotriva manipularii accidentale sau premeditate, pierderii, distrugerii sau accesului unor persoane neautorizate. Masurile noastre de securitate sunt imbunatatite permanent in conformitate cu noile tendinte tehnologice. Daca aveti intrebari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati direct la adresa festo@festo.ro

 

Acord de procesare a datelor

Daca va exprimati acordul de a primi buletine informative prin email, se aplica si urmatoarele reguli:

  • Securitatea si protectia datelor destinatarilor acestor buletine informative sunt foarte importante pentru noi. Ne obligam sa respectam toate cerintele legale referitoare la protectia datelor.
  • In vederea distribuirii buletinelor informative, colectam, procesam si folosim date personale precum adresa de email.
  • Suplimentar, urmarim care sunt link-urile vizualizate din cadrul unui buletin informativ. Aceasta informatie ne permite sa va oferim date care se potrivesc mai bine intereselor Dvs.
  • Prin inregistrarea la buletinele informative, sunteti de acord sa va folosim datele, fie direct, fie prin subcontractanti, in scopul sus mentionat, pentru consultarea, reclama si prezentarea buletinului informativ in conformitate cu necesitatile reale. Nu vom transmite adresa Dvs.catre terte parti si nici nu va vom trimite materiale publicitare de la terte parti.
  • Puteti sa va dezabonati in orice moment prin link-ul de dezabonare inclus in orice buletin informativ.

Daca aveti intrebari legate de politica Festo privind securitatea datelor cu caracter personal nu ezitati sa ne contactati la adresa festo@festo.ro.