HeIn4.0 Erasmus+

Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні

Boosting the role of HEls in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine
609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP

Festo Україна в якості неакадемічного партнера приймає участь в міжнародному проекті


Коротка назва проекту
: HEIn4


Тривалість проекту:
 15 січня 2020 – 14 січня 2023


Програма фінансування ЄС:
 Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)


Пріоритет:
 співробітництво між університетами та підприємствами, підприємництво та працевлаштування випускників


Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE):
 973 240,00 €


Цільова група:
 університети, підприємства


Отримувач гранту:
 Католицький університет Льовен, Бельгія


Мета проекту: 

Посилення ролі ВНЗ у сприянні трансформації промисловості в контексті парадигми «Промисловість 4.0» в Грузії та Україні.


Завдання проекту:

 • підсилити потенціал ЗВО (людські ресурси, матеріальна база, інституційні підрозділи) відповідно до нових викликів парадигми «Промисловість 4.0»;
 • посилити співпрацю ЗВО з промисловістю шляхом запровадження спеціалізованих курсів та консультаційних послуги для компаній (великих, середніх і малих) з метою вивчення можливостей, що з’являються внаслідок нової промислової революції, шляхом зміни бізнес-моделей;
 • запровадити для студентів магістратури нову навчальну дисципліну «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0» з метою покращення працевлаштування
 • випускників у нових ринкових умовах;
 • розробити рекомендації щодо оновлення інженерних навчальних програм відповідно до компетенцій, необхідних для експлуатації підприємств майбутнього.


Напрями діяльності за проектом:

 • ознайомлення з методиками викладання та навчальними програмами ЗВО Європейського Союзу в контексті Промисловості 4.0;
 • розробка методологічної концепції та змісту навчальних програм;
 • ознайомлення з практиками розбудови потенціалу ЗВО в контексті співпраці з промисловістю;
 • розробка кейс-стаді;
 • розробка короткострокових курсів для промисловості;
 • розробка нової дисципліни для студентів-магістрів «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0»;
 • розробка рекомендацій щодо оновлення програм навчання інженерів;
 • створення навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»;
 • навчання персоналу для навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»;
 • розробка змісту та потенціалу для надання консультаційних послуг;
 • впровадження внутрішніх та зовнішніх заходів контролю якості;
 • поширення проектних заходів та результатів на національному і міжнародному рівнях;
 • пілотне запровадження та коригування результатів проекту, розробка заходів щодо забезпечення сталості досягнутих результатів;
 • координація та оперативне управління проектом.


Очікувані результати:

 • людські ресурси в грузинських та українських ЗВО, здатні реагувати на нові виклики парадигми «Промисловість 4.0»:
 • концепція методології та змісту навчальних планів у відповідності до парадигми «Промисловість 4.0»;
 • кейс-стаді, що представляють досвід ЗВО Європейського Союзу широкій аудиторії;
 • рекомендації для оновлення інженерних навчальних планів з фокусом на нові транс дисциплінарні компетенції, необхідні для експлуатації підприємств майбутнього, та забезпечення відповідності вищої інженерної освіти новим викликам;
 • нова навчальна дисципліна «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0», запроваджена до існуючих програм навчання студентів-магістрів;
 • короткотермінові курси підвищення кваліфікації промислового персоналу;
 • навчальні лабораторії «Віртуальне Підприємство», засновані в грузинських та українських ЗВО і посилені міжнародною мережею в якості осередку співпраці в контексті «Промисловість 4,0»;
 • регулярні колоквіуми для підвищення  кваліфікації викладацького складу в  ЗВО;
 • консультаційні послуги для промислових компаній, що надаються навчальними лабораторіями «Віртуальне Підприємство»;
 • круглі столи за участі стейкхолдерів, організовані навчальними лабораторіями «Віртуальне Підприємство» та інтегровані до звичайної практики ЗВО;
 • бізнес-плани сталого функціонування навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»;
 • веб-сайт проекту, друковані та онлайн публікації, які розповсюджують набутий досвід та кращі практики і просувають здобутки проекту серед інших ЗВО і промисловості в Грузії та Україні.


На сайт проекту

 

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."