Chemický priemysel

Aby sa dosiahla optimálna dostupnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť chemických tovární, použité komponenty musia spĺňať mimoriadne vysoké normy. Festo ponúka produkty, ktoré sú mimoriadne odolné voči korózii a chránené proti explózii: niekoľko tisíc produktov je certifikovaných na použitie do rôzneho prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Pomáhame vám tiež navrhnúť výrobnú linku a od začiatku s vami spolupracujeme pri výbere najlepšieho automatizačného riešenia.

 

SIL: funkčná bezpečnosť

SIL – funkčná bezpečnosť

Urobte čo najviac pre ochranu ľudí a prostredia

Spoľahlivosť bezpečnostných funkcií v elektrických a elektronických systémoch je stanovená podľa bezpečnostných požiadaviek (SIL) definovaných v základnej norme IEC 61508.

Festo ponúka produkty, ktoré spĺňajú bezpečnostné požiadavky na použitie v chemických továrňach.

Ďalšie informácie o SIL

Konfigurátor pre jednotky procesných ventilov

Spracovateľský priemysel: konfigurátor pre procesné ventily

Jednoducho a rýchlo

S novým konfigurátorom je výber ručne ovládaných procesných ventilov či plne automatizovaných ventilov rýchly a spoľahlivý.

Konfigurátor pre jednotky procesných ventilov

Aplikácia u zákazníka Bayer Division Crop Science

Bayer Division Crop Science

Osvedčené elektromagnetické ventily pre aplikácie SIL

V reálnej prevádzke od roku 2002: certifikované elektromagnetické ventily bez obmedzenej doby prevádzky vo viacúčelových zariadeniach s najvyššími nárokmi na bezpečnosť a spoľahlivosť

Používateľská správa Bayer Division Crop Science

Prevencia a ochrana proti výbuchu

ATEX – prevencia a ochrana proti výbuchu

Majte výbušné prostredie pod kontrolou

Riadenie s otvorenou a uzavretou slučkou v potenciálne výbušných prostrediach:

Festo ponúka vhodné produkty pre celý pneumatický a elektrický riadiaci reťazec vrátane podrobnej dokumentácie a vyhlásení o zhode.

Ďalšie informácie o prevencii a ochrane proti výbuchu

Automatizácia aplikácií so sypkými materiálmi

Nástroj na zlepšenie sypkých materiálov

Individuálne prispôsobené vašim požiadavkám a aplikáciám dávkovania, dopravovania, skladovania, miešania a oddeľovania – všetko od jedného dodávateľa.

Umožnite sypkým materiálom prúdiť

Ďalšie informácie

Riešenia pre chemický priemysel

 

Obráťte sa na našich odborníkov

 

Produkty zoradené podľa certifikátov

Vyfiltrujte si produkty v katalógu podľa certifikátov, ktoré potrebujete:

Pneumatické pohony

Ventily

Snímače

Zariadenia na úpravu vzduchu