Často kladené otázky - ATEX

ATEX

Poskytuje Festo kompletné riešenia ako napríklad ovládacie skrine a montážne dosky pre oblasti s ochranou voči výbuchom?

Spoločnosť Festo je odborníkom aj v tejto komplexnej oblasti. Kontaktuje prosím iba našich odborníkov v sekcii Pneumatika pripravená pre montáž.

Up

Pre ktoré zóny ochrany voči výbuchom ponúka Festo svoje produkty?

Festo ponúka produkty pre zóny 1, 21 a 2,22.

Up

Ako dlho sú smernice ATEX v platnosti?

Smernica je realizovaná v nemeckom zákone z 12.decembra 1996.
Táto smernica vstúpila do platnosti 1. júla 2003 a nahradila predchádzajúce úpravy.

Up

Prečo nie je pre ovládacie skrinky predpísané krytie IP?

Ovládacia skrinka neposkytuje žiadnu ochranu proti vniknutiu plynu. Namiesto toho musí byť ovládacia skriňa označená pre príslušnú zónu.

Up

Prečo sú zariadenia pre úpravu vzduchu série D schválené iba pre nebezpečné zóny s plynom?

Všetky regulátory a filtračné regulátory sú vybavené druhým ventilom cez ktorý je možné voľne vypúšťať vzduch do atmosféry a tak rozvíriť prach.
To platí aj pre spínací ventil typu HEE-...

Up

Čo znamená ATEX?

Výbušné atmosféry predstavujú vzhľadom na používané postupy trvalé ohrozenie v baníctve, chemickom a petrochemickom priemysle. Také atmosféry môžu byť vzniknúť napríklad únikom plynu, výparov alebo hmly. Vznik explozívnych atmosfér treba predpokladať v mlynoch, silách a vo výrobných linkách na spracovanie cukru a krmovín. Z tohto dôvodu podlieha elektrické zariadenie v potenciálne výbušných atmosférach špeciálnej smernici ATEX 95 alebo 94/9/ES. Táto smernica bola 1. júla 2003 rozšírená aj na neelektrické zariadenia.
Skratka ATEX je pracovný názov prevzatý z “Atmosphère Explosible” (výbušné prostredie).
Smernica ATEX je smernica 94/9/EC z 23. marca 1994 o zariadeniach a ochranných systémoch určených pre potenciálne výbušné atmosféry.

Up

Čo je samozabezpečovacia funkcia?
  • Napätie a/alebo prúd (príkon) vedené obvodom so samozabezpečovacou funkciou sú tak nízke, že potenciálne výbušné prostredie nie je možné vznietiť skratom, prerušením obvodu alebo poruchou uzemnenia.
  • Energia zapaľovania iskry, ktorá môže vzniknúť, je nižšia ako minimálna energia zapálenia potenciálne výbušnej atmosféry.
  • Ani iskra ani tepelný účinok nemôžu zapáliť potenciálne výbušnú atmosféru.

Up

Ktorá kategória zariadení je vhodná pre každú zónu?

 

Kategória zariadenia Plynová zóna Prašná zóna
1 0 20
2 1 21
3 2 22

Up

Aké priestorové vzdialenosti sú požadované medzi terminálmi, ktoré majú samozabezpečovaciu funkciu a medzi tými, ktoré ju nemajú?

Vzdialenosť medzi ventilovými terminálmi so samozabezpečovacou funkciou alebo bez nej musí byť minimálne 50 mm.

Up

Je nutné vyhlásenie výrobcu o zhode pre modul, ktorý je zložený z dielov, ktoré majú certifikát?

Nie, ale zákazník to môže požadovať.

Up