Elektrický uchopovač s T-vedením HGPLE

Voľne polohovateľný s ovládaním rýchlosti

  • Riadenie na mieste s využitím kontroléra motora SFC-DC
  • Paralelný uchopovač HGPLE a kontrolér motora SFC-DC tvoria jednu jednotku.

Výhody pre vás:

  • Minimálne doby cyklov vďaka pohotovostnej polohe voľne polohovateľnej čeľuste uchopovača
  • Maximálna prispôsobivosť: obmedzovač mechanického zdvihu, riadenie rýchlosti a sily
  • Flexibilné využitie: vnútorné a vonkajšie uchopenie bez nutnosti meniť uchopovače
  • Optimalizované na využitie v náročných podmienkach vďaka robustnej konštrukcii s drážkou T
  • Časť mechatronického viacosového modulárneho systému
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky a programovanie s využitím softvéru v kontroléri SFC-DC

Animácia uchopovača s T-vedením HGPLE