Elektrická os s ozubeným remeňom ELGR/ELGG

Úplný balík pre jednoduché automatizačné úlohy:

Elektrická os s ozubeným remeňom ELGR – teraz s predpripraveným motorom EMMS-ST v systéme Optimised Motion Series

Výhody pre vás:

 • Cenovo optimalizovaná konštrukcia v kombinácii s dlhou životnosťou
 • Motor možno namontovať v ľubovoľnej polohe pre každú inštaláciu
 • Otvorené rozhranie motora vhodné pre montáž rôznych motorov
 • K dispozícii varianty s dlhým vozíkom alebo s až 2 prídavnými vozíkmi pre vysoké záťaže a zlepšený výkon vedenia
 • Kompletná súprava pre jednoduché a priestorovo úsporné snímanie koncových polôh

 

Viac o produktových vlastnostiach osi s ozubeným remeňom ELGR/ELGG

 • Otvorené rozhranie motora vhodné pre montáž rôznych motorov
 • Verzia s dlhým vozíkom/s dvomi doplnkovým vozíkmi pre dlhšie záťaže a zlepšené vedenie
 • Voliteľná stredová podpera pre varianty s dvoma vozíkmi

 

 • Kompletná súprava pre jednoduché a priestorovo úsporné snímanie koncových polôh:
  indukčný bezdotykový snímač SIES-8M spolu so spínačom snímača a spínacím okom možno dodatočne namontovať na os.
 • Inižiniering:
  jednoduché, spoľahlivé dimenzovanie pomocou PositioningDrives,
  komfortné a jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou softvéru FCT

Séria s optimalizovaným pohybom

Elektrické polohové systémy v balíku

 
Os s ozubeným remeňom ELGR/ELGG