Elektrická os s ozubeným remeňom ELGR/ELGG

Osi s ozubeným remeňom na úlohy, ktoré si vyžadujú jednoduchšie, no cenovo veľmi výhodné riešenia, v cenovo optimálnom vyhotovení s dlhou životnosťou až 5 000 km

Ideálna na úlohy pick & place a transport malých záťaží do 15 kg

Os s ozubeným remeňom ELGR s 1, 2 alebo 3 suportmi

  • 1 poháňaný suport, možnosť 1 alebo 2 dodatočných, ľubovoľne pohyblivých suportov
  • Pohyb suportov rovnakým smerom
  • Predĺžené vedenie, dodatočné možnosti montáže

Os s ozubeným remeňom ELGC s 2 suportmi

  • 2 poháňané suporty
  • Synchrónny pohyb suportov opačným smerom
  • Pre dlhé centrovacie zdvihy, ako uchopovač so zdvihom až 300 mm na stranu a 10 kg záťaž, ako pohon pre pohyby dverí

Viac o vlastnostiach osi s ozubeným remeňom ELGR/ELGG

  • Ľubovoľná prispôsobiteľná montáž motora na 4 stranách, následné prebudovanie možné kedykoľvek
  • Varianty vedenia: obežné guľôčkové vedenie pre stredné záťaže s veľmi dobrými vlastnosťami pri záťaži krútiacim momentom alebo klzné vedenie (na vyžiadanie) pre menšie záťaže alebo do vlhkého prostredia a prostredia s neabrazívnym prachom
  • Bezpečnosť vďaka voliteľnému snímaniu polohy. Dodatočne je možné pridať indukčný snímač SIES-8M, držiak snímača a spínaciu zástavku

Návrh

 

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie

Informácie o ELGR/ELGG

Os s ozubeným remeňom ELGR v katalógu

Os s ozubeným remeňom ELGG v katalógu 

 

Poznámka:

Os s lineárnym vedením ELFR, bez pohonu, s ľubovoľne pohyblivým suportom pre sily a krútiace momenty.

Vodiaca os ELFR v katalógu

Os s ozubeným remeňom ELGR

v systéme Optimised Motion Series

 
Os s ozubeným remeňom ELGR/ELGG