Okrúhly valec DSNU s tlmením PPS

Rýchla adaptácia pre optimálne tlmenie - bez nastavovacej skrutky

Výhody:

 • PPS pre dynamické a jemné pohyby ku koncovej polohe
 • Spoľahlivé vďaka samočinnému nastavovaniu
 • Ekonomické vďaka kratším časom pre spustenie do prevádzky
 • Spoľahlivé vďaka adaptácii na zmeny a predĺženej životnosti s tlmičmi nárazov
 • PPS sú k dispozícii aj pre nerezový valec CRDSNU

Stručné produktové informácie o CRDSNU

Varianty tlmenia P, PPV, PPS 

Všetky produktové dáta DSNU-PPS na stránkach katalógu:

 • Technické údaje
 • Prierez
 • Rozmery
 • Informácie pre objednávku

 

DSNU v katalógu

 
DSNU-PPS

Inovatívne tlmenie PPS

Pozdĺžne drážky umožňujú únik vzduchu pre dynamické a jemné pohyby ku koncovej polohe.

DSNU-PPS

Samočinné nastavovanie tlmenia koncovej polohy s využitím pozdĺžnych drážok v tlmiacom pieste

DSNU-PPS

Nie je potrebné manuálne nastavovanie tlmenia v koncovej polohe

Systém triedenia obalov

Potenciálna úspora pomocou PPS

 • Počet valcov: 60 staníc, každá s jedným valcom

 • Času potrebný pre nastavenie jedného valca: 5 min.
 • Úspora času: 5 h na jednotku pri montáži a nastavení válca: 60 staníc, každá s jedným valcom