Súlad výrobkov

Národné a medzinárodné pravidlá o bezpečnostných požiadavkách pre produkty a požiadavkách pre prístup na technický trh

Tu nájdete informácie o smerniciach a štandardoch, ktoré sa vzťahujú na produkty Festo.

 

ATEX

Smernica ATEX 2014/34/EU definuje pravidlá pre obchodovanie s produktmi, ktoré sú určené do potenciálne výbušného prostredia.

Viac o smernici ATEX

REACh

Európska legislatíva pre registráciu, vyhodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie používania chemických látok

Viac o REACh

RoHS

Jedovaté a ekologicky nebezpečné látky používané v elektronike sa v priebehu ekologických cyklov kumulujú. Účelom smernice RoHS je tieto látky v produktoch eliminovať.

Viac o produktoch v zmysle RoHS

Norma Festo 940106: Zákaz/ohlásenie použitia prísad

Norma Festo 940106 definuje špecifikácie zakázaných prísad použitých v materiáloch, ako aj prísady, ktoré podliehajú povinnosti oznámenia. Norma slúži na realizáciu právnych opatrení, ako aj požiadaviek zákazníkov Festo.

Norma Festo 940106

UL

Underwriters Laboratories (UL) je americká organizácia pre skúšanie a certifikovanie produktov a ich bezpečnosti. Normy UL znamenajú pre USA to, čo štandardy EN a IEC pre Európu.

Viac o označení UL