Ventilové terminály: automatizačná platforma
21. storočia

Integrujte elektrické, pneumatické a mechanické funkcie

Vďaka univerzálnym možnostiam kombinácie pre rôzne funkcie na ventilovom termináli možno konfiguráciu upraviť presne podľa aplikácie. Integrácia funkcií pomáha optimalizovať a znížiť náklady v rámci celého procesu.

Veľký trend: funkčná integrácia na ventilových termináloch

Funkčná integrácia znamená zvýšenie produktivity a redukovanie inštalácie

  • Elektrické komponenty: max. 512 digitálnych/analógových vstupov/výstupov, teplotné a tlakové snímače
  • Pneumatika: max. 128 ventilov
  • Proporcionálna pneumatická technika: max. osem tlakových regulačných ventilov na zbernici
  • Servopneumatika: polohovanie a soft stop pre max. osem osí
  • Riadenie pohybu: elektrické pohony, synchrónne/asynchrónne/2.5 D interpolácia
  • Bezpečnostná technika: ventily lisov, špeciálne ventily a nábehové natlakovanie

Zvýšenie účinnosti využitím integrácie funkcií

Vďaka redukcii komponentov na jeden komponent vedie k úspore času a peňazí v rámci celého hodnotového reťazca.

 

 

 

 

Príklady aplikácie: úspora 825 minút s využitím integrácie funkcií

 

  • Pri inžinieringu možno ušetriť 470 minút v porovnaní s konvenčným riešením.
  • Čas potrebný na nákup a uskladnenie je skrátený o 170 minút.
  • Pri montáži a uvedení do prevádzky, vrátane skráteného času hľadania chýb je úspora 185 minút.

 

Biela kniha: zistiť viac

 

Tu nájdete 12 skutočných príkladov funkčnej integrácie na našej platforme CPX. Odhaľte, ako možno optimalizovať pneumatické a elektrické systémy a bezpečne integrovať.

Ďalšie informácie sa dozviete z bielej knihy

Funkčná integrácia šetrí čas

 
 

If interested, please contact the Festo hotline
Contact

 

Automatické vytvorenie schémy zapojenia

Schematic Solution

Schematic Solution

Vytvorte úplné projekty EPLAN pre produkty ako CPX/VTSA alebo CPX/MPA za pár minút.

Schematic Solution v App World

Schematic Solution