EtherNet/IP a DeviceNet

Partneri prevádzkovej zbernice Festo – EtherNet/IP a DeviceNet

EtherNet/IP:

 

Prvý otvorený zbernicový systém založený výlučne na štandardnej technológii Ethernet a TCP/IP. Vhodný pre všetky štandardné priemyselné aplikácie v teréne, vrátane sieťových prepojení kontrolérov PLC alebo SCADA a systémov ERP/MES.

 

Výhody produktov Festo pre EtherNet/IP:

  • Komponenty sú v súlade s ODVA
  • Zariadenia sa dajú konfigurovať pomocou prepínačov DIP a parametrov zbernice, takže ich možno prispôsobiť ľubovoľnej aplikácii zákazníka a požiadavkám na výkon
  • Festo CPX podporuje najnovšie funkcie, ako napríklad DLR (Device Level Ring), integrovaný spínač a QuickConnect

 

 DeviceNet:

 

Komunikácia DeviceNet vychádza zo siete CAN (Controller Area Network) orientovanej na vysielanie, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre automobilový priemysel s cieľom nahradiť finančne nákladnú kábeláž vozidla bezpečnou a hospodárnou sieťou.

 

 

Viac sa dozviete v našej brožúre 

 

Prejsť na oficiálnu stránku ODVA  

 

Produkty pre EtherNet/IP v online katalógu 

Aktuálne ovládače firmvéru pre EtherNet/IP

Produkty pre DeviceNet v online katalógu

Aktuálne ovládače firmvéru pre DeviceNet