Ventilový terminál MPA-L s vysokou mierou modularity

Modulárny: ľahko rozšíriteľný po samostatných krokoch – dokonalé riešenie pre budovanie špeciálnych strojov

  • Nízkonákladový a priamy zbernicový prípoj: zbernicový uzol CTEU
  • Integrovaná automatizácia: pripojenie na terminál CPX
  • K dispozícii tri rozmery ventilov
  • K dispozícii sedlové ventily a ventily s posúvačom
  • Pevný škrtiaci ventil – jednoduché riešenie zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii na sériové použitie
  • Ventily s vratnou pružinou pre bezpečnostné aplikácie
  • Robustný riadiaci ventil pre rýchle prietoky
MPA-L zbernica
 

Balíček s riešením na inštaláciu do ovládacej skrine

Ventilový terminál VTUG v kombinácii s automatizačnou platformou CPX-E

Ďalšie informácie o CPX-E