Ventilový terminál MPA-L s vysokou mierou modularity

Nové: viac funkcií a väčšia bezpečnosť

Modularita: ľahké rozšírenie v jednotlivých krokoch – ideálne pri výrobe špeciálnych strojov

Univerzálny ventilový terminál: MPA-L

  • Nízkonákladový a priamy zbernicový prípoj: zbernicový uzol CTEU
  • Integrovaná automatizácia: rozhranie s terminálom CPX
  • K dispozícii tri veľkosti ventilov
  • K dispozícii sedlové ventily a ventily s posúvačmi

Nové:

  • Pevný obmedzovač – jednoduché riešenie pre sériové aplikácie
  • Ventily s vratnou pružinou pre bezpečnostné aplikácie
  • Vertikálna napájacia doska pre ventily s veľkosťou MPA 20

Dokonalé riešenie pre procesnú techniku a výrobnú technológiu:

  • Vhodné na použitie v ovládacej skrini
  • Robustné a vhodné riešenie pre vysoké prietoky ako riadiaci ventil
MPA-L zbernica
 
Cena Good Design