Kompaktné ventily VG

Elektromagnetický ventil z kompaktného radu VUVG-...-S

Elektromagnetický ventil pre rýchle aplikácie s rýchlou prietokovou rýchlosťou

Ako samostatný ventil, na pripojovacej lište alebo doske

V kompaktnom rade sa nachádzajú ventily a ventilové terminály pre aplikácie, pri ktorých sa berie do úvahy inštalačný priestor, hmotnosť, prietoková rýchlosť a montáž.

 

Vďaka veľkej variabilite modulárneho systému sa dajú tieto kompaktné ventily a ventilové terminály použiť takmer v 80 % všetkých aplikácií.

 

Nový elektromagnetický ventil z kompaktného radu: VUVG-...-S so žiadanými vlastnosťami

Základné produkty Festo Na celom svete: vždy na sklade Rýchlo: na ceste do 24 hodín Perfektné: kvalita Festo za neodolateľnú cenu  

 

 

Všetky vlastnosti kompaktného ventilu

Kompaktnosť, vysoké prietoky a nízke náklady

  • Vhodné pre montáž malých dielov a pre elektroniku, ako aj pre potravinársky a baliaci priemysel
  • K dispozícii ako elektricky alebo pneumaticky ovládaný ventil
  • Možnosť rozšírenia na ventilový terminál s individuálnym pripojením

Informácie o elektromagnetických ventiloch z kompaktného radu

Informácie o VUVG

Elektromagnetický ventil VUVG v katalógu

 
Rozhranie IO-Link
 
if Award 2010