Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy