Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy

dummy

Aplikácia: koncové balenie

Váš cieľ: individuálna adaptácia podľa rozmerov nádrže a množstva

Naše riešenie: osové systémy pre viacrozmerné manipulačné požiadavky. Napríklad vysokorýchlostný H portál alebo tripod

  Commissioning of axis systems

Commissioning service for axis systems

Fast, reliable and optimised to fully exploit the performance of your system

More about the commissioning service for axis systems

  Control package CMCA for advanced handling systems

Control package CMCA for advanced handling systems

A ready-to-install, application-specific control system

 • Complete control functionality for demanding applications
 • Free 3D path control, optionally available with integrated PLC
 • Activation of up to four axes
 • In a control cabinet or as a mounting plate

More information about ready-to-install solutions

  T-gantry EXCT

T-gantry EXCT

Linear gantry (YZ) for pick & place applications

 • Compact and slim with rectangular working space
 • Ideal pick & place handling system
 • Flexible handling with free movement in the vertical plane wherever installation space is limited

More about T-gantry EXCT and advanced handling systems

  Triedenie a paletizácia, dynamické a presné trojdimenzionálne pohyby: tripod EXPT od Festo

Triedenie a paletizácia, dynamické a presné trojdimenzionálne pohyby: tripod EXPT

Dynamické a rýchle vďaka malým pohybovaným záťažiam, veľmi presné polohovanie. Priemer pracovného priestoru až do 1250mm, možnosť monitorovania inteligentným kamerovým systémom. Kompletný systém, k dispozícii aj v stredných veľkostiach a ako špeciálne riešenie. Všetko z jedného zdroja, od inžinieringu až uvedenie do prevádzky.

 

Viac informácií o EXPT

  Spoľahlivá kontrola kvality: inteligentný kamerový systém SBO...Q od Festo

Spoľahlivá kontrola: inteligentný kamerový systém SBOx-Q

Kontrola 100% kvality. Presné meranie, kontrola orientácie, polohovanie. Elektronická vyhodnocovacia jednotka a rozhrania (Ethernet/CAN) pre komunikáciu s master kontrolérmi (PLC) sú integrované. S trvale zabudovanými alebo vymeniteľnými šošovkami v závislosti od úlohy.

 

Inteligentné vizuálne systémy SBox-Q v katalógu

  Festo vacuum generator OVEM: integrated condition monitoring

Integrated process reliability: vacuum generator OVEM

Condition monitoring increases process reliability and prevents machine downtime

 • Monitoring of the set evacuation and ejection cycle time
 • Ideal in combination with the suction gripper ESG

 

 Short product information on OVEM

Vacuum generator OVEM in the catalogue

  Spoľahlivé uchopenie pomocou vákua v potravinovej zóne: Prísavky VAS od Festo v silikónovom vyhotovení

Spoľahlivé uchopenie pomocou vákua: prísavky VAS v silikónovom vyhotovení

Prísavky rôznych veľkostí a tvarov - okrúhle, ploché a vlnovcové - pre transport obrábaných dielov a balení rôznych hmotností, povrchov a tvarov. Prísavky vyrobené zo silikónu pre potravinársky priemysel, s vhodnými držiakmi prísaviek, filtrami a ostatným príslušenstvom.

 

Produktový prehľad vákuových ejektorov